Rekrytering

EQonomy är specialister på rekrytering och personbedömning av affärsorienterade ekonomer. Hos oss möts kandidater och arbetsgivare i det professionella och personliga på samma gång.

 

Kontakta oss

Vår rekryteringsprocess

Detta är vår standardprocess, vi skräddarsyr alltid vår process utifrån kravprofil och våra kunders behov.

Uppstart

Vi ser över ditt behov och gör en grundlig analys för att få fram en riktigt skarp kravprofil, bland annat utför vi vad vi kallar speeddejting med personer som kommer att arbeta nära den aktuella rollen. När kravprofilen är satt är det dags att skriva annons och välja annonskanaler. Som experter inom attraktion och kandidatbeteenden hjälper vi dig att hitta rätt mediekanal och kommunikationslösning med din målgrupp i åtanke.

Tester och urval

Vi börjar med att gallra bland alla ansökningar för att hitta de som bäst stämmer överens med kravprofilen. Utvalda kandidater får sedan göra olika tester för att vi tidigt ska få en uppfattning om hur väl de stämmer in på kravprofilen.

Matchning

När vi nu har vi fått en tydligare bild av våra kandidater, kontaktar vi dem för en kort intervju per telefon. Känns allt fortsatt bra så blir nästa steg en längre kompetensbaserad intervju hos oss på Wise Professionals.

Presentation

Vi presenterar utvalda kandidater för er med en kort sammanfattning från vår intervju och återkopplar på de tester kandidaten utfört. Därefter får ni intervjua de utvalda kandidaterna på plats hos oss på Wise Professionals eller hos er.

Referenser & uppföljning

När slutkandidaten är vald tar vi alltid tre referenser, varav minst en tidigare chef. När rekryteringen är slutförd och kandidaten väl är på plats kontaktar vi dig efter 1 månad och efter 5 månader för att säkerställa nöjdhet hos båda parter under vår garantiperiod på 6 månader.

En kort film om Rekryteringsbyrån

Andra tjänster inom rekrytering

Exempel på rekryteringsuppdrag vi genomfört

Läs mer om rekrytering 

Lär dig något nytt, inspireras och få tips med våra whitepapers, event och blogginlägg.