Skip to content

Rekrytering av hållbarhetsekonomer

Ekonomi och hållbarhet i samspråk!

De nya lagkraven och EU-direktiven ställer nya krav på datainsamling, styrning och rapportering och påverkar således också ekonomiavdelningarna. CSRD & ESRS påverkar redan i dag de största bolagen och ger via scope 3 svallvågor till näringslivets mindre aktörer. Inom några år omfattas samtliga bolag och efterfrågan på kompetent personal inom hållbarhet har ökat och kommer att fortsätta öka i takt med att frågorna tar större plats i styrelserummen. Läs mer om hur vi på Eqonomy jobbar med olika frågor av kompetensförsörjning inom hållbarhet!

Rekrytering och kompetens inom hållbarhet

I relation till de nya lagkraven har våra kunder sett ett ökat behov av kompetens inom just rapportering och datahantering. Roller inom hållbarhetsrapportering som t.ex. hållbarhetscontroller har blivit vanliga vilket varit intressant i och med att det inte funnits tidigare i samma utsträckning. Efterfrågan har stigit snabbt och förutom att regelverket är helt nytt finns det sedan tidigare inte tillräckligt många som jobbat med den typen av rapportering och data i den utsträckning som nu krävs.

Här har vi fått hitta kompetens från t.ex. revisionsbyråerna som har erfarenhet av att granska finansiell data, eller i bästa fall hållbarhetsrapporter, även om dem är färre. Det finns också kompetens att hitta hos de mindre hållbarhetsbyråerna.

Hållbarhetschef eller ansvariga är också en profil som är och varit populär och här ser det väldigt olika ut hur bolagen är positionerade – Vissa anställer sin första hållbarhetschef medan andra förstärker med kompetens inom strategi och styrning.  

På Eqonomy förstår vi de nya kompetenskraven som ställs på företag och organisationer och arbetar proaktivt med att träffa och skapa relation med den kompetensprofilen. Vi vill ligga steget före för att matcha rätt personer med både specifika kunskaper och erfarenheter som krävs men också bolagskultur och målsättningar.

Vilken kompetens är mest efterfrågad just nu?

Den kompetens företagen eftersöker handlar ofta om hjälp med hur de ska agera i relation till CSRD och ESRS eller om man är tidigare i sin resa – att komma i gång med GAP- och väsentlighetsanalys. Det är förutom chefsroller, positioner inom rapportering och redovisning där mycket handlar om hur man ska samla in, hantera och verifiera hållbarhetsdata. Eftersom det är i stort sett nya roller och ett nytt regelverk är det få som har haft samma roll tidigare och som bolag kan det vara smart att inte stirra sig blind på tidigare titlar, utan sikta på kompetens som datahantering, analys och regelverkstolkning

Jonatan Lundberg, Rekryteringskonsult

Varför brinner du för hållbarhetsrekrytering?

Jag har haft ett eget intresse för hållbarhetsfrågor privat sedan länge och i samband med att jag fått hjälpa våra kunder med rekryteringar har jag kunnat grotta in mig än mer i området.

När kompetensbehovet inom hållbarhet nu växer vill jag nyttja mitt nätverk och kunskap för att hjälpa bolag att hitta rätt kompetens för att vara rätt rustade för framtiden. Det känns superkul för mig då jag tycker hela förflyttningen och hur man får till den genom styrning och reglering är skitintressant.” säger Jonatan

Vilka roller kan vi hjälpa dig med?

Vi är specialister på rekrytering och konsultlösningar inom ekonomi. Tillsammans bygger vi framtidens ekonomiavdelningar där kvalificerade medarbetare leder till önskat resultat. Vi har ett brett nätverk av kandidater från olika branscher och bakgrunder, och vi vet hur vi hittar den person som kan göra störst skillnad för ditt företag. Vi hjälper dig bland annat att hitta din nästa:

Våra referenser

Lästips: Hållbarhetsekonom – nyckeln till framtidens ekonomiavdelning

Framtidens ekonomiavdelningar står inför en rad utmaningar och förändringar. Den snabba teknologiska utvecklingen, digitaliseringen och det ökade fokuset på hållbarhet har satt nya krav på ekonomer och deras roller. Enligt vår senaste pulsmätning är det tydligt att vissa roller kommer att vara särskilt avgörande de kommande fem åren.

Du kan räkna med oss!

Kontakta oss så ser vi tillsammans till att arbetslivet blir ett roligt och fartfyllt äventyr!

Bli inspirerad!

Fler inspirationskällor
Event

Webinar 24-månadersregeln

Blogg

Så skapar du som ekonomichef en trivsam arbetsmiljö

Vi vet sedan tidigare att ekonomers hälsa är i riskzonen. Ekonomichefer står inför utmaningen att främja inte bara produktivitet och resultat, utan även medarbetares välbefinnande och hållbarhet. En viktig del i detta blir självledarskapet. Genom att inspirera och stötta anställda att ta kontroll över sina egna arbetsliv kan chefer skapa en kultur av ansvarstagande och hållbarhet.
Guide

2024: Eqonomy tog pulsen för tredje året i rad

Är du redo att dyka in i ekonomernas värld och upptäcka vad som driver och utmanar dem i deras yrkesliv? Eqonomys rapport för 2024 är här, och den är fylld med insikter som inte bara kommer att väcka din nyfikenhet utan också ge dig insikter i hur du kan förbättra din arbetsvardag.
Event

Från ekonomifunktion till proaktiv utvecklingsmotor

Ta del av webinaret i efterhand
Blogg

2024: Den gröna omställningen och ekonomiavdelningens roll framåt!

Den gröna omställningen är en av de största utmaningar som företag står inför under 2024. För att lyckas med det här behöver organisationer ha en god förståelse för hållbarhetsfrågor och hur det påverkar deras verksamhet. Detta ställer nya krav på ekonomiavdelningarna, som behöver kunna rapportera och analysera hållbarhetsdata på ett effektivt sätt.
Blogg

IT-attackers påverkan på ekonomiavdelningen

Företag och organisationer har blivit beroende av avancerad teknik och system för att hantera sina ekonomiska processer. Tyvärr ökar också hoten mot företags IT-säkerhet, vilket kan få allvarliga konsekvenser för olika avdelningar inom organisationen. En av de mest kritiska avdelningarna är ekonomiavdelningen, som spelar en central roll i att säkerställa företagets finansiella data och stabilitet.
Blogg

Självledarskap: Ge dina ekonomer verktygen till ett hållbart arbetsliv

Vi vet sedan tidigare att ekonomers hälsa är i riskzonen. Ekonomichefer står inför utmaningen att främja inte bara produktivitet och resultat, utan även medarbetares välbefinnande och utveckling. Ett kraftfullt verktyg för att uppnå detta är att främja självledarskap bland medarbetarna. Genom att inspirera och stödja anställda att ta kontroll över sina egna arbetsliv kan chefer skapa en kultur av ansvarstagande och hållbarhet. I den här artikeln kommer vi att utforska strategier för hur chefer kan främja självledarskap och uppmuntra medarbetare att ta eget ansvar för sin egen hälsa och arbetssituation.
Blogg

Hållbarhetsekonomer: Nyckeln till framtidens ekonomiavdelning!

Framtidens ekonomiavdelningar står inför en rad utmaningar och förändringar. Den snabba teknologiska utvecklingen, digitaliseringen och det ökade fokuset på hållbarhet har satt nya krav på ekonomer och deras roller. Enligt vår senaste pulsmätning är det tydligt att vissa roller kommer att vara särskilt avgörande de kommande fem åren.
Guide

Vi tog pulsen på svenska ekonomiavdelningar… igen | 2023

Under våren 2023 gick vi ut med årets undersökning. Med över 500 svar från ekonomer och ekonomichefer kartlägger undersökningen en stor andel av yrkesgruppen och kan ge oss en tillförlitlig bild över resonemang kring utmaningar, framtidens viktigaste roller och våra ekonomers hälsa.
Guide

Vi tog pulsen på Sveriges ekonomiavdelningar | 2022

För att vi ska lyckas matcha ekonomer med verksamheter behöver vi först och främst förstå deras utmaningar. Både ledarens och medarbetarnas utmaningar och frågeställningar är viktiga för oss, och för att vi ska kunna vägleda och coacha våra kandidater och kunder rätt behöver vi en grund att stå på. För oss har det alltid varit viktigt att ha örat mot rälsen och arbeta med data som grund för våra beslut. Att lita på magkänslan är inte alltid bra – utan vi behöver stärka upp det med bra fakta och siffror.Ladda ner pulsmätningen här!
Blogg

En hög lön – inte tillräckligt för att attrahera dagens ekonomer

Som en del av initiativet EkonomBoosten genomförde vi i april en undersökning där vi frågade ekonomer om deras arbetssituation, utmaningar och trender. Årets undersökning indikerar att medarbetarnas krav på arbetsgivaren har förändrats. Förutom enbart lön har faktorer som ledarskap och arbetsuppgifter seglat upp i toppen på listan med anledningar till att man väljer en arbetsgivare. Vilka åtgärder kan du som arbetsgivare vidta för att möta efterfrågan, attrahera talanger och behålla kompetent personal i många år framöver?
Blogg

Den dolda hälsorisken som plågar ekonomichefer

Som en del av initiativet EkonomBoosten genomförde vi i april en undersökning där vi frågade ekonomer om deras arbetssituation, utmaningar och trender. Resultatet ger en inblick i den pågående kampen ekonomichefer står inför när det gäller återhämtning och stöd i sina arbetsliv. 44 procent oroar sig för hälsan vid nuvarande arbetsbelastning! Vår analys av resultaten pekar på tydliga utmaningar som påverkar deras välbefinnande.
Event

Uthållighet & kvalitet på motivation med Therese Alshammar

House of Wise på Linnégatan 87 eller digitalt
Success Story

Kan man göra en träffsäker rekrytering under tidspress?

Under 2021 befann sig ekonomiavdelningen på Envac i en expansionsfas och behövde på kort tid hitta kompetent personal som passade in i laget. Per-Anders Bohman, ekonomichef på Envac, valde att ta hjälp av Eqonomy och Lisa Kayser.
Blogg

Hur kan automatisering och digitalisering göra ekonomer mindre stressade?

Vi lever i teknikens guldålder med ny AI-intelligens som implementeras för att underlätta våra liv. Även ekonomers arbetsliv underlättas av att systemen i allt större utsträckning tänker själva.
Blogg

Stressade medarbetare? Det här krävs av dig som ekonomichef

Hållbart betyder att någonting ska vara tillräckligt stadigt för att stå emot påfrestningar. Ett hållbart företag börjar med hållbara medarbetare.
Event

Skandias resa mot förbättrad styrning och analys!

Stockholm
Blogg

Viktiga kompetenser när ekonomiavdelningens roll förändras

När ekonomiavdelnings roll i organisationen går från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning, förändras också kraven på kompetenser och förmågor. Från att i många fall ha varit en undanskymd funktion som till stor del rapporterar historisk data, går ekonomiavdelningen mot att allt mer framåtlutat driva affärsvärde. Funktionen förväntas blir både effektivare och mer strategisk, med tyngdpunkt på att förse verksamheten med ännu bättre stöd i att planera, följa upp och utveckla.
Blogg

Ekonomikonsulter är det nya svarta

Det finns en trend i att de riktigt stora organisationerna blir allt färre och i att små- och medelstora organisationer gärna vill skala ner och effektivisera stödfunktioner som ekonomi. Företagen behöver dock fortfarande hjälp och det är här ekonomikonsulten har en viktig roll framåt.
Blogg

Hur har pandemin påverkat ekonomiavdelningens arbete?

Pandemin drev snabbt och skoningslöst fram förändringar i företagens arbetssätt och det blev tydligt att förmågan till anpassning och utveckling i en orolig omvärld är kritisk för framgång. Hur tar vi det med oss framåt och vilka förändringar blir bestående i ekonomiavdelningens sätt att arbeta?
Fler inspirationskällor