Utbildning i rekrytering för chefer

Som chef är rekrytering ett av de viktigaste uppdragen man har. Att utbilda sig för att kunna genomföra effektiva och rättvisa rekryteringar ökar sannolikheten att få in rätt person till sitt team, men gör även att rekrytering blir både lättare och roligare. Med den kompetensbaserade metoden fokuserar man på det som är relevant för att lyckas i rollen, vilket även säkrar att man arbetar gentemot mångfald och rättvisa rekryteringar.

Rekryteringsskolan är praktiskt inriktad och här får du insikter, verktyg och mallar som gör att du omgående kan arbeta på ett mer effektivt sätt med dina rekryteringar.

Vårt erbjudande

Öppen utbildning: Halvdag på plats hos oss i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Se kalendern för aktuella datum.

Skräddarsydd utbildning: Vi anpassar utbildningen efter era värderingar, verktyg och processer. Vid behov hjälper vi gärna er att ta fram verktyg och mallar.

Del av ledarskapsprogram: Ni som har ett befintligt ledarskapsprogram, eller vill bygga ett sådant – vi hjälper gärna till att skapa och genomföra en modul om rekrytering.

Rekryteringsskolan samarbetar med både större och mindre organisationer i näringslivet, samt med kommunal och statlig sektor. Några referenser finns här – och vi ger dig gärna fler i möte med dig.