Att designa för bättre träffsäkerhet och upplevelse

Under en rekryteringsprocess hamnar ditt arbetsgivarvarumärke i blickpunkten. Den upplevelse du skapar i kontakten med kandidaten påverkar inte bara din förmåga att rekrytera vid ett specifikt tillfälle, utan även upplevelsen av hela varumärket på längre sikt. I en vanlig rekryteringsprocess kommer de flesta kandidater inte till intervju. De kan ändå få en positiv upplevelse – om rekryteringsprocessen hanteras på ett genomtänkt sätt. Kandidatupplevelse påverkar inte bara varumärket som arbetsgivare utan i en förlängning företagets affär och vinst. När du anlitar oss för att formge en skräddarsydd rekryteringsprocess så hjälper vi dig att säkerställa ett tidseffektivt och kvalitativt arbetssätt och en mer träffsäker attraktionsmetod anpassad för dina målgrupper, alltid med hänsyn till att skapa en god kandidatupplevelse.

När vi hjälper dig designa en företagsanpassad rekryteringsprocess så kan det handla om delar av arbetsprocessen eller hela flödet. Oftast handlar arbetet om att förbättra för att skapa ännu bättre effekt. Alltid handlar det om att skapa en samsyn kring rekryteringens betydelse och insikter hos de berörda om vilken viktig påverkan deras arbete har på resultat och upplevelse.

Vårt arbetssätt utgår från vår förståelse för affär och företagande samt välgrundad forskning inom HR- och beteendevetenskap. Genom våra mer än 12 000 personliga möten varje år ser vi tidigt trender inom attraktion och rekrytering. Detta är ett lärande och en kunskap som vi delar med oss av i våra projekt.

Hos oss arbetar inte bara rekryteringsspecialister med djup kunskap i kompetensbaserad arbetsmetodik, personbedömning och assessment – utan även specialister inom marknadsföring och kommunikation.  Vi är tillsammans specialister på attraktion kopplat till rekrytering vilket innebär att vi kan mycket om utformning av attraktiva annonser men också andra sätt att locka din målgrupp med kreativa lösningar som ger god effekt. Att utbilda och träna berörda internt blir en naturlig del av att designa om arbetsprocesser – det är så förbättringar implementeras i den dagliga verksamheten.

Inledningsvis mäter vi gärna av er kandidatupplevelse mot ett urval arbetssökande för att få fakta kring hur ni uppfattas externt. Vi gör också en enklare rekryteringsanalys för att få fram nyckeltal kring kostnad och tidsåtgång. Förutom att utgå från denna input så kompletterar vi med målbilder, affärsplan, varumärkeslöften och företagskultur.

Resultatet kan sedan vara en helt nydesignad process från scratch. Eller att vi valt ut områden som att skapa tydligare kravprofiler, välja kvalitetssäkrade och träffsäkra urvalsmetoder, ta fram ändamålsenliga mallar och underlag eller välja bra testverktyg som passar just er och era målgrupper. Och inte minst – utbilda och träna de i er organisation som är delaktiga i rekryteringsarbetet. Det bästa av allt är att ni sedan kan mäta effekten och upplevelsen löpande gentemot era kandidater i Candidate Experience Survey. Ett utmärkt verktyg för löpande utvecklingsarbete.