Interim

Vi hjälper dig att snabbt få in en kvalificerad person som kan driva förändring och växla upp takten när din verksamhet behöver. Hitta interimskonsulter inom ekonomi och finans.

 

Kontakta oss

Vad är en interimkonsult?

En interimskonsult tas in när du tillfälligt behöver en chef eller specialist för att fylla en vakans eller tillgodose ett behov. De vanligaste skälen till att företag tar in en interimskonsult är att de behöver en “stand in” tills de hunnit rekrytera en ny medarbetare till en chefs- eller specialistroll. Flera företag använder också interimskonsulter för att få extra kraft att driva vissa projekt eller då det finns ett tillfälligt behov av en särskild kompetens. En interimskonsult är en kostnadseffektivt och flexibelt lösning som kräver minimalt av den ordinarie organisationen.

Interimkonsulter – vårt fokus

  • När vi jobbar med interim säkerställer vi alltid att konsulten har dokumenterad erfarenhet av att vara interimskonsult.
  • Vi tror på värdet av en riktigt bra matchning för optimala resultat och rekommenderar dig alltid att låta det ta lite extra tid – om det finns möjlighet.
  • Att snabbt sätta sig in i nya roller och arbetssätt är den viktigaste förmågan när det kommer till interimskonsulter.
  • En interimskonsult är inte bara en tillfällig lösning. Det finns också ett stort värde att ta in en interimskonsult när du vill växla upp och driva förändring.
  • Genom en interimskonsult får du nya perspektiv på din verksamhet från någon som arbetat i många olika organisationer.