Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Yrkesguide: Ekonom

Ekonom är ett brett yrkesområde. Här går vi igenom vilka olika inriktningar som finns, vilket ansvar och vilka arbetsuppgifter som kan ingå, vilken lön du kan förvänta dig, vilken utbildning som krävs samt hur framtidsutsikterna ser ut.

Vad gör en ekonom?

Som ekonom kan du arbeta i flera olika typer av yrken inom ekonomi – med varierande titlar, arbetsuppgifter och ansvarsområden. Du arbetar oavsett roll nära verksamheten och har möjlighet att kunna påverka och vara en del av helheten. Eftersom utbildningen till ekonom är bred har du en unik möjlighet att välja mellan olika inriktningar och branscher. Du kan arbeta i mindre bolag, internationella koncerner, start-ups, myndigheter, kommuner och ideella organisationer. Ibland sitter du i ledningsgruppen, ibland är du länken mellan verksamheten och ledningsgruppen och ibland har du en mer specialiserad funktion i teamet.

Som företagsekonom är ditt fokus att driva och utveckla företag, organisationer och affärer. Du kan också välja inriktning som nationalekonom, med fokus på hur resurser fördelas eller påverkar samhället. Vanliga yrken för dig som ekonom med inriktning på företagsekonomi är ekonomiadministratör, redovisningsekonom, redovisningsansvarig, redovisningschef, Chief Financial Officer (CFO), ekonomichef, affärsutvecklare, business controller, financial controller, marknadsförare, projektledare, revisor, redovisningskonsult, företagsrådgivare, civilekonom, analytiker, försäljare, inköpare, produktchef eller företagsledare .

Vanliga arbetsuppgifter

Exempel på vanliga arbetsuppgifter:

  • Redovisning
  • Rapportering
  • Budgetering och ekonomisk planering
  • Marknadsföring och försäljning
  • Revision
  • Utredningsarbete
  • Analyser

Ekonom lön – vad tjänar man

Lönespridningen för ekonomer stor, men utbildade ekonomer och civilekonomer har generellt bra genomsnittslöner. Lönen beror bland annat på befattning, bransch, utbildning, erfarenhet samt om du arbetar inom privat eller offentlig sektor. För civilekonomer är den rekommenderade ingångslönen ca 35 000 kr. Är du gymnasieekonom ligger den betydligt lägre. Med längre erfarenhet som ekonom ökar lönen, men fortfarande med stora variationer beroende på svårighetsgrad och specifik yrkesroll. Löneintervallet efter ca 5-10 års erfarenhet kan ligga mellan 40 000 kr och 55 000 kr, högre inom privat sektor och för ledande roller

Utbildning till ekonom

Det är möjligt att påbörja din karriär som ekonom från en grund som gymnasieekonom, och arbeta dig vidare från ett ingångsyrke som till exempel ekonomiassistent eller ekonomiadministratör . Många väljer  att bygga på sin utbildning med en akademisk examen som ekonom eller civilekonom. Ekonomprogrammet är 3 år och leder till en kandidatexamen. Civilekonomprogrammet, som finns med olika inriktningar, är 4 år och leder till civilekonomexamen. Därifrån kan du bygga på med magisterexamen eller masterexamen. Väljer du yrkeshögskola finns utbildningar bland annat inom affärsutveckling, ekonomistyrning och redovisningsekonomi. Som ekonom eller civilekonom har du en bred utbildning som ger dig möjligheter att välja mellan olika yrkesinriktningar inom ekonomi.

Framtiden för en ekonom

Framtidsutsikterna för dig som ekonom är generellt goda, med balans på efterfrågan och tillgång. De allra bästa utsikterna finns för dig som väljer inriktning mot redovisningsekonom, business controller, financial controller eller revisor. Samt för dig med specialisering och lång erfarenhet. I takt med digitaliseringen och krav på effektivisering av ekonomifunktioner ökar också efterfrågan på ekonomer med kompetens inom datanalys. Även för dig som arbetar som ekonomiassistent, administratör, handläggare eller utredare ser prognosen god ut, dock med något högre konkurrens, särskilt inom offentlig sektor.

Personliga egenskaper för att lyckas som ekonom

Intresse för siffror och analys är en förutsättning. Även goda datakunskaper och kunskaper i engelska är värdefulla. Det är viktigt för en ekonom att vara strukturerad, noggrann och ansvarsfull, med ett öga för detaljer. Som ekonom arbetar du ofta nära verksamheten, vilket gör relationsskapande förmågor viktiga. Goda relationer gör samarbetet med verksamheten enklare och mer framgångsrikt.

Våra referenser

Let’s talk!

Kontakta oss så ser vi tillsammans till att arbetslivet blir ett roligt och fartfyllt äventyr!

Bli inspirerad

Ta del av mer inspiration
Guide

Vi tog pulsen på svenska ekonomiavdelningar… igen | 2023

Under våren 2023 gick vi ut med årets undersökning. Med över 500 svar från ekonomer och ekonomichefer kartlägger undersökningen en stor andel av yrkesgruppen och kan ge oss en tillförlitlig bild över resonemang kring utmaningar, framtidens viktigaste roller och våra ekonomers hälsa.
Guide

Vi tog pulsen på Sveriges ekonomiavdelningar | 2022

För att vi ska lyckas matcha ekonomer med verksamheter behöver vi först och främst förstå deras utmaningar. Både ledarens och medarbetarnas utmaningar och frågeställningar är viktiga för oss, och för att vi ska kunna vägleda och coacha våra kandidater och kunder rätt behöver vi en grund att stå på. För oss har det alltid varit viktigt att ha örat mot rälsen och arbeta med data som grund för våra beslut. Att lita på magkänslan är inte alltid bra – utan vi behöver stärka upp det med bra fakta och siffror.Ladda ner pulsmätningen här!
Blogg

En hög lön – inte tillräckligt för att attrahera dagens ekonomer

Som en del av initiativet EkonomBoosten genomförde vi i april en undersökning där vi frågade ekonomer om deras arbetssituation, utmaningar och trender. Årets undersökning indikerar att medarbetarnas krav på arbetsgivaren har förändrats. Förutom enbart lön har faktorer som ledarskap och arbetsuppgifter seglat upp i toppen på listan med anledningar till att man väljer en arbetsgivare. Vilka åtgärder kan du som arbetsgivare vidta för att möta efterfrågan, attrahera talanger och behålla kompetent personal i många år framöver?
Blogg

Den dolda hälsorisken som plågar ekonomichefer

Som en del av initiativet EkonomBoosten genomförde vi i april en undersökning där vi frågade ekonomer om deras arbetssituation, utmaningar och trender. Resultatet ger en inblick i den pågående kampen ekonomichefer står inför när det gäller återhämtning och stöd i sina arbetsliv. 44 procent oroar sig för hälsan vid nuvarande arbetsbelastning! Vår analys av resultaten pekar på tydliga utmaningar som påverkar deras välbefinnande.
Event

Uthållighet & kvalitet på motivation med Therese Alshammar

House of Wise på Linnégatan 87 eller digitalt
Success Story

Kan man göra en träffsäker rekrytering under tidspress?

Under 2021 befann sig ekonomiavdelningen på Envac i en expansionsfas och behövde på kort tid hitta kompetent personal som passade in i laget. Per-Anders Bohman, ekonomichef på Envac, valde att ta hjälp av Eqonomy och Lisa Kayser.
Blogg

Hur kan automatisering och digitalisering göra ekonomer mindre stressade?

Vi lever i teknikens guldålder med ny AI-intelligens som implementeras för att underlätta våra liv. Även ekonomers arbetsliv underlättas av att systemen i allt större utsträckning tänker själva.
Blogg

Stressade medarbetare? Det här krävs av dig som ekonomichef

Hållbart betyder att någonting ska vara tillräckligt stadigt för att stå emot påfrestningar. Ett hållbart företag börjar med hållbara medarbetare.
Event

Skandias resa mot förbättrad styrning och analys!

Stockholm
Blogg

Viktiga kompetenser när ekonomiavdelningens roll förändras

När ekonomiavdelnings roll i organisationen går från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning, förändras också kraven på kompetenser och förmågor. Från att i många fall ha varit en undanskymd funktion som till stor del rapporterar historisk data, går ekonomiavdelningen mot att allt mer framåtlutat driva affärsvärde. Funktionen förväntas blir både effektivare och mer strategisk, med tyngdpunkt på att förse verksamheten med ännu bättre stöd i att planera, följa upp och utveckla.
Blogg

Ekonomikonsulter är det nya svarta

Det finns en trend i att de riktigt stora organisationerna blir allt färre och i att små- och medelstora organisationer gärna vill skala ner och effektivisera stödfunktioner som ekonomi. Företagen behöver dock fortfarande hjälp och det är här ekonomikonsulten har en viktig roll framåt.
Blogg

Hur har pandemin påverkat ekonomiavdelningens arbete?

Pandemin drev snabbt och skoningslöst fram förändringar i företagens arbetssätt och det blev tydligt att förmågan till anpassning och utveckling i en orolig omvärld är kritisk för framgång. Hur tar vi det med oss framåt och vilka förändringar blir bestående i ekonomiavdelningens sätt att arbeta?
Blogg

Del 1: Hur kan kan ekonomiavdelningens arbete bli mer hållbart?

Högt arbetstempo, uppradade deadlines, ökade krav på tillgänglighet och samtidiga förväntningar på framåtlutat arbete med effektivisering och digitalisering sliter på många ekonomiavdelningar. Ekonomer spelar en viktig roll i samhället, men allt mer tyder på att hållbarheten och ohälsan försämras. För att du som ekonom ska hålla genom hela arbetslivet behöver vi tillsammans arbeta för att vända den trenden. Hur kan vi skapa en mer hållbar arbetssituation, som förbättrar både leveransen och arbetsglädjen?
Blogg

Del 2: Hur kan kan ekonomiavdelningens arbete bli mer hållbart?

Arbetssituationen för ekonomer kan vara påfrestande och på sikt riskera att leda till försämrad hållbarhet och påverkan på hälsan. För att du som ekonom ska hålla genom hela arbetslivet behöver vi tillsammans arbeta för att vända den trenden. Hur kan vi skapa en mer hållbar arbetssituation, som förbättrar både leveransen och arbetsglädjen? I del 1 av den här artikelserien fokuserade vi på tydlighet kring mål, ansvar och tillgänglighet samt på hur mindre justeringar i arbetsflöden kan minska frustration och eliminera energitjuvar.
Success Story

Skräddarsydd rekryteringsutbildning

GastroMerit erbjuder branschutbildningar för personer verksamma inom restaurang. Efter flertalet förfrågningar från branschen om att hålla en rekryteringsutbildning bestämde man sig för att erbjuda en kurs inom området rekrytering. Läs mer om hur GastroMerit och Rekryteringsskolan samarbetade för att ta fram en helt ny typ av skräddarsydd rekryteringsutbildning för branschen. 
Success Story

Rekrytering av redovisningsekonom till Sveriges Författarförbund

Högtryck i organisationen med många pågående rekryteringar och en minskad Går det att hitta en strukturerad ekonom som trivs i en kreativ författarmiljö? Vad blir viktigt att fokusera på i en rekrytering av redovisningsekonom när en lång önskelista möter en snäv tidsplan? Det var frågeställningar som EQonomy och Sveriges Författarförbund arbetade med i jakten på en ny medarbetare till ekonomiavdelningen.
Success Story

Coca Cola – Att hyra en rekryteringskonsult

Högtryck i organisationen med många pågående rekryteringar och en minskad personalstyrka bland rekryterarna. Det scenariot stod Coca-Cola inför hösten 2016. För att stötta upp verksamheten under en period och inte riskera några avbrott i pågående rekryteringar valde Coca-Cola att hyra in en rekryteringskonsult.
Success Story

Att välja rätt utifrån värderingar

”Våra värderingar är mer av en ryggmärgsfunktion, eller kanske till och med instinkter. Vi har valt att inte göra det varken svårare eller lättare än så. Men vi kräver att alla som arbetar hos oss ställer sig bakom dem. Helhjärtat, och fullt ut.”Så står det skrivet på teknikkonsultfirman Berotecs hemsida och det går inte att ta miste på vikten av gemensamma värderingar, när vi träffar Urban Gjers, medgrundare till Berotec.
Success Story

Träffsäkert i rekrytering av Business Analyst till Nobina

”Det var en snabb process där vi gick från första möte till en signad kandidat på bara två månader. Vi fick dessutom in en kandidat som vi är mycket nöjda med. Även efter att rekryteringen var klar har Åsa haft fortsatt återkoppling och uppföljning vilket vi uppskattar.” Det säger Mathias Heidorn på Nobina Sverige, som tog hjälp av EQonomy med en ersättningsrekrytering av en Business Analyst.
Success Story

Nordic Guarantee fick ett brådskande behov av tre redovisningsekonomer

Sveriges Veterinärförbund är en ideell, facklig intresseförening med syfte att främja Nordic Guarantee är experter på garantier till det nordiska näringslivet och har som ambition att erbjuda garantier inom alla de områden som deras kunder har behov av att täcka. Som många gånger i livet händer allt på samma gång. Så blev det även för Nordic Guarantee när tre kollegor oberoende av varandra slutade i sina roller inom ett kort tidsspann.
Ta del av mer inspiration