Skip to content

Yrkesguide: Redovisningsekonom

Är du nyfiken på yrkesrollen redovisningsekonom? En central roll inom ekonomi som arbetar med bokföring, redovisning, ekonomisk rådgivning och planering. Redovisningsekonomer är eftertraktade hos både små och stora företag och hos konsultbyråer. Vi ger dig svar på frågor om vad en redovisningsekonom har för lön, arbetsuppgifter, utbildning och framtidsutsikter.

Vad gör en redovisningsekonom?

Som redovisningsekonom har du en central och viktig roll i organisationen. Arbetsuppgifterna kan skifta mellan arbetsplatser men ditt huvudansvar finns inom bokföring, bokslut och redovisning. Du arbetar med underlag som blir viktiga delar i ekonomiska beslut och du är ofta involverad i årsredovisning och bokslutsrapporter. I rollen ingår löpande kontakt med verksamheten, kunder och leverantörer.

Du har goda möjligheter att specialisera dig inom till exempel skatt, lön eller internationell redovisning och regelverk, samt förbättra rutiner och processer på ekonomiavdelningen. Som redovisningsekonom kan du även arbeta på en redovisningsbyrå eller konsultbyrå och kallas då för redovisningskonsult.

Närliggande roller och roller som kan stötta dig som redovisningsekonom kan vara redovisningsassistent, ekonomiassistent, ekonom, ekonomiadministratör, företagsekonom, redovisningsansvarig, redovisningschef och Financial Controller. 

Vanliga arbetsuppgifter

Exempel på vanliga arbetsuppgifter:

 • Löpande bokföring av inbetalningar och utbetalningar
 • Redovisning i form av sammanställningar och rapporter
 • Kundfakturering och betalning av leverantörsfakturor
 • Avstämningar
 • Lönehantering
 • Redovisning och inbetalning av arbetsgivaravgifter, skatter och moms
 • Sammanställning av månadsbokslut och årsbokslut
 • Analyser, prognoser och budgethantering
 • Ekonomisk rådgivning och planering, stöd till chefer och ledning
 • Omvärldsanalyser och marknadsanalyser
 • Delaktig i förbättringsprojekt och digitalisering och automatisering

Framtid för en redovisningsekonom

Framtidsutsikten för redovisningsekonomer ser bra ut. Det finns många jobb och det är ett yrke som inte är konjunkturkänsligt. Framtidens redovisningsekonom är väl insatt i digitalisering och automatisering och får också en mer och mer kommunikativ och rådgivande roll. Med erfarenhet ökar din attraktion, vilket skapar fina förutsättningar för att utvecklas vidare.Du kan välja att arbeta hos ett konsultbolag eller hos en redovisningsbyrå, för att utvecklas snabbare genom erfarenhet av flera typer av verksamheter.

– Du kan söka dig till större företag med mer komplex ekonomi eller arbeta med koncernredovisning för en företagsgrupp.

– Du kan söka dig till en smalare bransch och utveckla en specialistkompetens, till exempel inom vissa lagar och förordningar, skatter, löner, fastighetsekonomi, koncernredovisning eller internationell redovisning.

– Du kan ta steget vidare till redovisningsspecialist, redovisningsansvarig eller redovisningschef.

– Du kan söka dig vidare till andra riktningar inom ekonomi, till exempel som business controller  eller Financial Controller.

Personliga egenskaper för att lyckas som redovisningsekonom

För att trivas och lyckas som redovisningsekonom bör du förutom att ha ett sinne för siffror vara noggrann, strukturerad och ansvarstagande. Du behöver också vara analytiskt lagd för att kunna se helheter och samband i uppföljningar, analyser och rapporter. Egenskaper som nyfiken, lösningsinriktad och flexibel kommer att hjälpa dig framåt. Vi tror också att förväntningarna på kommunikativ förmåga och teknisk förståelse kommer att öka.

Våra referenser

Utbildning och erfarenhet – hur blir man Redovisningsekonom?

För att bli en redovisningsekonom krävs vanligtvis en kandidatexamen inom ekonomi, företagsekonomi eller liknande. Ytterligare kurser eller certifieringar inom redovisning och ekonomi kan vara fördelaktigt. Erfarenhet inom redovisning eller ekonomi kan också vara avgörande.

Personliga egenskaper för att lyckas som Redovisningsekonom?

 1. Noggrannhet: Viktigt att arbeta med precision och uppmärksamhet på detaljer.
 2. Analytisk förmåga: Kunna analysera och tolka finansiell information.
 3. Kommunikationsfärdigheter: Kunna förklara komplexa ekonomiska frågor för andra.
 4. Organiserad: Hantera flera uppgifter samtidigt och prioritera effektivt.
 5. Laglydighet: Följa och förstå ekonomiska lagar och regler noggrant.

Att bli en framgångsrik redovisningsekonom kräver både teknisk kompetens och personliga färdigheter som kan sammanfoga ekonomiska uppgifter till strategisk information för företagets framgång. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig hitta drömjobbet här!

Let’s talk!

Kontakta oss så ser vi tillsammans till att arbetslivet blir ett roligt och fartfyllt äventyr!

Bli inspirerad

Ta del av mer inspiration
Guide

2024: Eqonomy tog pulsen för tredje året i rad

Är du redo att dyka in i ekonomernas värld och upptäcka vad som driver och utmanar dem i deras yrkesliv? Eqonomys rapport för 2024 är här, och den är fylld med insikter som inte bara kommer att väcka din nyfikenhet utan också ge dig insikter i hur du kan förbättra din arbetsvardag.
Event

Från ekonomifunktion till proaktiv utvecklingsmotor

Ta del av webinaret i efterhand
Blogg

2024: Den gröna omställningen och ekonomiavdelningens roll framåt!

Den gröna omställningen är en av de största utmaningar som företag står inför under 2024. För att lyckas med det här behöver organisationer ha en god förståelse för hållbarhetsfrågor och hur det påverkar deras verksamhet. Detta ställer nya krav på ekonomiavdelningarna, som behöver kunna rapportera och analysera hållbarhetsdata på ett effektivt sätt.
Blogg

IT-attackers påverkan på ekonomiavdelningen

Företag och organisationer har blivit beroende av avancerad teknik och system för att hantera sina ekonomiska processer. Tyvärr ökar också hoten mot företags IT-säkerhet, vilket kan få allvarliga konsekvenser för olika avdelningar inom organisationen. En av de mest kritiska avdelningarna är ekonomiavdelningen, som spelar en central roll i att säkerställa företagets finansiella data och stabilitet.
Blogg

Självledarskap: Ge dina ekonomer verktygen till ett hållbart arbetsliv

Vi vet sedan tidigare att ekonomers hälsa är i riskzonen. Ekonomichefer står inför utmaningen att främja inte bara produktivitet och resultat, utan även medarbetares välbefinnande och utveckling. Ett kraftfullt verktyg för att uppnå detta är att främja självledarskap bland medarbetarna. Genom att inspirera och stödja anställda att ta kontroll över sina egna arbetsliv kan chefer skapa en kultur av ansvarstagande och hållbarhet. I den här artikeln kommer vi att utforska strategier för hur chefer kan främja självledarskap och uppmuntra medarbetare att ta eget ansvar för sin egen hälsa och arbetssituation.
Blogg

Hållbarhetsekonomer: Nyckeln till framtidens ekonomiavdelning!

Framtidens ekonomiavdelningar står inför en rad utmaningar och förändringar. Den snabba teknologiska utvecklingen, digitaliseringen och det ökade fokuset på hållbarhet har satt nya krav på ekonomer och deras roller. Enligt vår senaste pulsmätning är det tydligt att vissa roller kommer att vara särskilt avgörande de kommande fem åren.
Guide

Vi tog pulsen på svenska ekonomiavdelningar… igen | 2023

Under våren 2023 gick vi ut med årets undersökning. Med över 500 svar från ekonomer och ekonomichefer kartlägger undersökningen en stor andel av yrkesgruppen och kan ge oss en tillförlitlig bild över resonemang kring utmaningar, framtidens viktigaste roller och våra ekonomers hälsa.
Guide

Vi tog pulsen på Sveriges ekonomiavdelningar | 2022

För att vi ska lyckas matcha ekonomer med verksamheter behöver vi först och främst förstå deras utmaningar. Både ledarens och medarbetarnas utmaningar och frågeställningar är viktiga för oss, och för att vi ska kunna vägleda och coacha våra kandidater och kunder rätt behöver vi en grund att stå på. För oss har det alltid varit viktigt att ha örat mot rälsen och arbeta med data som grund för våra beslut. Att lita på magkänslan är inte alltid bra – utan vi behöver stärka upp det med bra fakta och siffror.Ladda ner pulsmätningen här!
Blogg

En hög lön – inte tillräckligt för att attrahera dagens ekonomer

Som en del av initiativet EkonomBoosten genomförde vi i april en undersökning där vi frågade ekonomer om deras arbetssituation, utmaningar och trender. Årets undersökning indikerar att medarbetarnas krav på arbetsgivaren har förändrats. Förutom enbart lön har faktorer som ledarskap och arbetsuppgifter seglat upp i toppen på listan med anledningar till att man väljer en arbetsgivare. Vilka åtgärder kan du som arbetsgivare vidta för att möta efterfrågan, attrahera talanger och behålla kompetent personal i många år framöver?
Blogg

Den dolda hälsorisken som plågar ekonomichefer

Som en del av initiativet EkonomBoosten genomförde vi i april en undersökning där vi frågade ekonomer om deras arbetssituation, utmaningar och trender. Resultatet ger en inblick i den pågående kampen ekonomichefer står inför när det gäller återhämtning och stöd i sina arbetsliv. 44 procent oroar sig för hälsan vid nuvarande arbetsbelastning! Vår analys av resultaten pekar på tydliga utmaningar som påverkar deras välbefinnande.
Event

Uthållighet & kvalitet på motivation med Therese Alshammar

House of Wise på Linnégatan 87 eller digitalt
Success Story

Kan man göra en träffsäker rekrytering under tidspress?

Under 2021 befann sig ekonomiavdelningen på Envac i en expansionsfas och behövde på kort tid hitta kompetent personal som passade in i laget. Per-Anders Bohman, ekonomichef på Envac, valde att ta hjälp av Eqonomy och Lisa Kayser.
Blogg

Hur kan automatisering och digitalisering göra ekonomer mindre stressade?

Vi lever i teknikens guldålder med ny AI-intelligens som implementeras för att underlätta våra liv. Även ekonomers arbetsliv underlättas av att systemen i allt större utsträckning tänker själva.
Blogg

Stressade medarbetare? Det här krävs av dig som ekonomichef

Hållbart betyder att någonting ska vara tillräckligt stadigt för att stå emot påfrestningar. Ett hållbart företag börjar med hållbara medarbetare.
Event

Skandias resa mot förbättrad styrning och analys!

Stockholm
Blogg

Viktiga kompetenser när ekonomiavdelningens roll förändras

När ekonomiavdelnings roll i organisationen går från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning, förändras också kraven på kompetenser och förmågor. Från att i många fall ha varit en undanskymd funktion som till stor del rapporterar historisk data, går ekonomiavdelningen mot att allt mer framåtlutat driva affärsvärde. Funktionen förväntas blir både effektivare och mer strategisk, med tyngdpunkt på att förse verksamheten med ännu bättre stöd i att planera, följa upp och utveckla.
Blogg

Ekonomikonsulter är det nya svarta

Det finns en trend i att de riktigt stora organisationerna blir allt färre och i att små- och medelstora organisationer gärna vill skala ner och effektivisera stödfunktioner som ekonomi. Företagen behöver dock fortfarande hjälp och det är här ekonomikonsulten har en viktig roll framåt.
Blogg

Hur har pandemin påverkat ekonomiavdelningens arbete?

Pandemin drev snabbt och skoningslöst fram förändringar i företagens arbetssätt och det blev tydligt att förmågan till anpassning och utveckling i en orolig omvärld är kritisk för framgång. Hur tar vi det med oss framåt och vilka förändringar blir bestående i ekonomiavdelningens sätt att arbeta?
Blogg

Del 1: Hur kan kan ekonomiavdelningens arbete bli mer hållbart?

Högt arbetstempo, uppradade deadlines, ökade krav på tillgänglighet och samtidiga förväntningar på framåtlutat arbete med effektivisering och digitalisering sliter på många ekonomiavdelningar. Ekonomer spelar en viktig roll i samhället, men allt mer tyder på att hållbarheten och ohälsan försämras. För att du som ekonom ska hålla genom hela arbetslivet behöver vi tillsammans arbeta för att vända den trenden. Hur kan vi skapa en mer hållbar arbetssituation, som förbättrar både leveransen och arbetsglädjen?
Blogg

Del 2: Hur kan kan ekonomiavdelningens arbete bli mer hållbart?

Arbetssituationen för ekonomer kan vara påfrestande och på sikt riskera att leda till försämrad hållbarhet och påverkan på hälsan. För att du som ekonom ska hålla genom hela arbetslivet behöver vi tillsammans arbeta för att vända den trenden. Hur kan vi skapa en mer hållbar arbetssituation, som förbättrar både leveransen och arbetsglädjen? I del 1 av den här artikelserien fokuserade vi på tydlighet kring mål, ansvar och tillgänglighet samt på hur mindre justeringar i arbetsflöden kan minska frustration och eliminera energitjuvar.
Ta del av mer inspiration