Skip to content

Yrkesguide: CFO

CFO (Chief Financial Officer) är en bred och viktig roll i alla typer av organisationer. Här får du veta mer om vad som kan ingå i en CFO:s ansvar och arbetsuppgifter, hur framtidsutsikterna ser ut, vilka löneintervall som finns och vilken bakgrund som brukar krävas för att ta sig an rollen.

Vad gör en CFO?

Som CFO har du ett övergripande ansvar för bolagets finansiella styrning, regelefterlevnad och kvalitetskontroll. I din roll ingår också att stötta och driva verksamheten framåt. Du arbetar nära CEO och ingår vanligtvis i ledningsgruppen. Du har personalansvar för personer i ekonomifunktionen och du förväntas proaktivt effektivisera, utveckla och professionalisera ekonomiarbetet. Din titel titel kan även vara ekonomichef, finanschef och ekonomidirektör.

Rollen som CFO har breddats till att omfatta även affärsplanering och processutveckling, som strategisk partner till CEO. Som CFO säkerställer du stöd till den operativa verksamheten genom databaserade beslutsunderlag och vägledning utifrån analyser och insikter.

Viktiga delar i rollen är också att skapa ordning och reda samt en god överblick av bolagets finansiella struktur. Med höga krav på effektivisering och automatisering förväntas du arbeta mot en kostnadseffektiv och samtidigt värdeskapande ekonomifunktion.

I ett större bolag har en CFO ofta Head of Finance och Head of Controling under sig. I vissa bolag har CFO även ansvar för IT.

Vanliga arbetsuppgifter

Exempel på ansvar och arbetsuppgifter för en CFO:

 • Medlem i företagets ledningsgrupp
 • Deltagande på styrelsemöten
 • Löpande rapportering av resultat och ekonomiska analyser till ledning, styrelse, chefer och verksamhet
 • Personalansvar för ekonomiavdelningen samt ledning av outsourcade funktioner
 • Processer för budget, prognos och uppföljning
 • Intern kontroll, nyckeltal, analyser och rapportskrivning
 • Ansvar för koncernrapportering till moderbolag
 • Ansvar för systemstöd, utveckling och automatisering
 • Instruktioner och rutiner för ekonomifunktionen
 • Driva och delta i arbetet med att kontinuerligt utveckla processer och rutiner
 • Integrera finansiell planering, styrning, processer och rutiner vid uppköp eller sammanslagningar
 • IPO-strategi samband med börsintroduktion
 • CFO har i vissa fall även styrelseuppdrag

CFO lön – vad tjänar man?

Lönen för en CFO skiljer sig åt beroende på till exempel bolagets storlek, erfarenhet och aktuella ansvarsområden. En CFO på ett mindre bolag kan ha en månadslön på ca 60 000 kr och uppåt. På ett större bolag kan lönen vara betydligt högre.

Utbildning till CFO

Utbildningsbakgrunden för en CFO kan variera men i de flesta fall efterfrågas en högre ekonomisk utbildning, till exempel som högskoleekonom eller civilekonom med kandidat- eller magisterexamen i företagsekonomi. Som CFO behöver du också ha erfarenhet av redovisning, budget och årsredovisningar. Det är ofta ett krav eller meriterande att du har tidigare chefserfarenhet.

Framtid för en CFO

Efterfrågan på dig som kvalificerad CFO är hög. Det finns ett stort behov av att driva förändring inom företags och organisationers ekonomifunktioner – kopplat till krav på kostnadseffektivisering, automatisering, AI och ökad tillgång till data. Verksamheten förväntar sig intelligent och databaserat beslutsstöd som kan ligga till grund för värdeskapande insikter som bidrar till verksamhetens utveckling framåt. Med andra ord blir strategisk förändringsledning en spännande utvecklingsmöjlighet och ett viktigt ansvar hos dig som CFO. Vi ser att ekonomifunktionen får en allt större rådgivande roll och du som CFO blir därmed en drivande kraft i en organisations förändringsresa.

Personliga egenskaper för att lyckas som CFO

Som CFO behöver du kunna växla mellan detaljfokus och en strategisk överblick. Du bör vara strukturerad och metodisk, med goda kommunikativa förmågor och ett intresse för möjligheterna med olika systemstöd. En CFO behöver ha ett utpräglat affärstänk med fokus på lönsamhet och produktivitet. Dessutom krävs en stark analytisk förmåga och vana vid att hantera komplexa situationer. I rollen som CFO förväntas du ha ett stort engagemang i att bidra såväl till den dagliga verksamheten som till den långsiktiga planeringen och utvecklingen. För att lyckas som CFO behöver du ha goda ledaregenskaper och förmågan att coacha, motivera och utveckla individer.

Våra referenser

Let’s talk!

Kontakta oss så ser vi tillsammans till att arbetslivet blir ett roligt och fartfyllt äventyr!

Bli inspirerad

Ta del av mer inspiration
Event

Från ekonomifunktion till proaktiv utvecklingsmotor

Ta del av webinaret i efterhand
Blogg

2024: Den gröna omställningen och ekonomiavdelningens roll framåt!

Den gröna omställningen är en av de största utmaningar som företag står inför under 2024. För att lyckas med det här behöver organisationer ha en god förståelse för hållbarhetsfrågor och hur det påverkar deras verksamhet. Detta ställer nya krav på ekonomiavdelningarna, som behöver kunna rapportera och analysera hållbarhetsdata på ett effektivt sätt.
Blogg

IT-attackers påverkan på ekonomiavdelningen

Företag och organisationer har blivit beroende av avancerad teknik och system för att hantera sina ekonomiska processer. Tyvärr ökar också hoten mot företags IT-säkerhet, vilket kan få allvarliga konsekvenser för olika avdelningar inom organisationen. En av de mest kritiska avdelningarna är ekonomiavdelningen, som spelar en central roll i att säkerställa företagets finansiella data och stabilitet.
Blogg

Självledarskap: Ge dina ekonomer verktygen till ett hållbart arbetsliv

Vi vet sedan tidigare att ekonomers hälsa är i riskzonen. Ekonomichefer står inför utmaningen att främja inte bara produktivitet och resultat, utan även medarbetares välbefinnande och utveckling. Ett kraftfullt verktyg för att uppnå detta är att främja självledarskap bland medarbetarna. Genom att inspirera och stödja anställda att ta kontroll över sina egna arbetsliv kan chefer skapa en kultur av ansvarstagande och hållbarhet. I den här artikeln kommer vi att utforska strategier för hur chefer kan främja självledarskap och uppmuntra medarbetare att ta eget ansvar för sin egen hälsa och arbetssituation.
Blogg

Hållbarhetsekonomer: Nyckeln till framtidens ekonomiavdelning!

Framtidens ekonomiavdelningar står inför en rad utmaningar och förändringar. Den snabba teknologiska utvecklingen, digitaliseringen och det ökade fokuset på hållbarhet har satt nya krav på ekonomer och deras roller. Enligt vår senaste pulsmätning är det tydligt att vissa roller kommer att vara särskilt avgörande de kommande fem åren.
Guide

Vi tog pulsen på svenska ekonomiavdelningar… igen | 2023

Under våren 2023 gick vi ut med årets undersökning. Med över 500 svar från ekonomer och ekonomichefer kartlägger undersökningen en stor andel av yrkesgruppen och kan ge oss en tillförlitlig bild över resonemang kring utmaningar, framtidens viktigaste roller och våra ekonomers hälsa.
Guide

Vi tog pulsen på Sveriges ekonomiavdelningar | 2022

För att vi ska lyckas matcha ekonomer med verksamheter behöver vi först och främst förstå deras utmaningar. Både ledarens och medarbetarnas utmaningar och frågeställningar är viktiga för oss, och för att vi ska kunna vägleda och coacha våra kandidater och kunder rätt behöver vi en grund att stå på. För oss har det alltid varit viktigt att ha örat mot rälsen och arbeta med data som grund för våra beslut. Att lita på magkänslan är inte alltid bra – utan vi behöver stärka upp det med bra fakta och siffror.Ladda ner pulsmätningen här!
Blogg

En hög lön – inte tillräckligt för att attrahera dagens ekonomer

Som en del av initiativet EkonomBoosten genomförde vi i april en undersökning där vi frågade ekonomer om deras arbetssituation, utmaningar och trender. Årets undersökning indikerar att medarbetarnas krav på arbetsgivaren har förändrats. Förutom enbart lön har faktorer som ledarskap och arbetsuppgifter seglat upp i toppen på listan med anledningar till att man väljer en arbetsgivare. Vilka åtgärder kan du som arbetsgivare vidta för att möta efterfrågan, attrahera talanger och behålla kompetent personal i många år framöver?
Blogg

Den dolda hälsorisken som plågar ekonomichefer

Som en del av initiativet EkonomBoosten genomförde vi i april en undersökning där vi frågade ekonomer om deras arbetssituation, utmaningar och trender. Resultatet ger en inblick i den pågående kampen ekonomichefer står inför när det gäller återhämtning och stöd i sina arbetsliv. 44 procent oroar sig för hälsan vid nuvarande arbetsbelastning! Vår analys av resultaten pekar på tydliga utmaningar som påverkar deras välbefinnande.
Event

Uthållighet & kvalitet på motivation med Therese Alshammar

House of Wise på Linnégatan 87 eller digitalt
Success Story

Kan man göra en träffsäker rekrytering under tidspress?

Under 2021 befann sig ekonomiavdelningen på Envac i en expansionsfas och behövde på kort tid hitta kompetent personal som passade in i laget. Per-Anders Bohman, ekonomichef på Envac, valde att ta hjälp av Eqonomy och Lisa Kayser.
Blogg

Hur kan automatisering och digitalisering göra ekonomer mindre stressade?

Vi lever i teknikens guldålder med ny AI-intelligens som implementeras för att underlätta våra liv. Även ekonomers arbetsliv underlättas av att systemen i allt större utsträckning tänker själva.
Blogg

Stressade medarbetare? Det här krävs av dig som ekonomichef

Hållbart betyder att någonting ska vara tillräckligt stadigt för att stå emot påfrestningar. Ett hållbart företag börjar med hållbara medarbetare.
Event

Skandias resa mot förbättrad styrning och analys!

Stockholm
Blogg

Viktiga kompetenser när ekonomiavdelningens roll förändras

När ekonomiavdelnings roll i organisationen går från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning, förändras också kraven på kompetenser och förmågor. Från att i många fall ha varit en undanskymd funktion som till stor del rapporterar historisk data, går ekonomiavdelningen mot att allt mer framåtlutat driva affärsvärde. Funktionen förväntas blir både effektivare och mer strategisk, med tyngdpunkt på att förse verksamheten med ännu bättre stöd i att planera, följa upp och utveckla.
Blogg

Ekonomikonsulter är det nya svarta

Det finns en trend i att de riktigt stora organisationerna blir allt färre och i att små- och medelstora organisationer gärna vill skala ner och effektivisera stödfunktioner som ekonomi. Företagen behöver dock fortfarande hjälp och det är här ekonomikonsulten har en viktig roll framåt.
Blogg

Hur har pandemin påverkat ekonomiavdelningens arbete?

Pandemin drev snabbt och skoningslöst fram förändringar i företagens arbetssätt och det blev tydligt att förmågan till anpassning och utveckling i en orolig omvärld är kritisk för framgång. Hur tar vi det med oss framåt och vilka förändringar blir bestående i ekonomiavdelningens sätt att arbeta?
Blogg

Del 1: Hur kan kan ekonomiavdelningens arbete bli mer hållbart?

Högt arbetstempo, uppradade deadlines, ökade krav på tillgänglighet och samtidiga förväntningar på framåtlutat arbete med effektivisering och digitalisering sliter på många ekonomiavdelningar. Ekonomer spelar en viktig roll i samhället, men allt mer tyder på att hållbarheten och ohälsan försämras. För att du som ekonom ska hålla genom hela arbetslivet behöver vi tillsammans arbeta för att vända den trenden. Hur kan vi skapa en mer hållbar arbetssituation, som förbättrar både leveransen och arbetsglädjen?
Blogg

Del 2: Hur kan kan ekonomiavdelningens arbete bli mer hållbart?

Arbetssituationen för ekonomer kan vara påfrestande och på sikt riskera att leda till försämrad hållbarhet och påverkan på hälsan. För att du som ekonom ska hålla genom hela arbetslivet behöver vi tillsammans arbeta för att vända den trenden. Hur kan vi skapa en mer hållbar arbetssituation, som förbättrar både leveransen och arbetsglädjen? I del 1 av den här artikelserien fokuserade vi på tydlighet kring mål, ansvar och tillgänglighet samt på hur mindre justeringar i arbetsflöden kan minska frustration och eliminera energitjuvar.
Success Story

Skräddarsydd rekryteringsutbildning

GastroMerit erbjuder branschutbildningar för personer verksamma inom restaurang. Efter flertalet förfrågningar från branschen om att hålla en rekryteringsutbildning bestämde man sig för att erbjuda en kurs inom området rekrytering. Läs mer om hur GastroMerit och Rekryteringsskolan samarbetade för att ta fram en helt ny typ av skräddarsydd rekryteringsutbildning för branschen. 
Ta del av mer inspiration