Skip to content

Yrkesguide: Redovisningschef

Är du nyfiken på yrkesrollen redovisningschef? En nyckelroll inom ekonomi som har huvudansvaret för redovisning och rapportering. Vi ger dig svar på frågor om vad en redovisningschef har för arbetsuppgifter och lönenivå. Du får också veta vilken bakgrund och vilka egenskaper som brukar efterfrågas samt hur framtidsutsikterna ser ut.

Vad gör en redovisningschef?

Som redovisningschef har du huvudansvaret för en organisations redovisning och finansiella rapportering. Du leder, kvalitetssäkrar och utvecklar arbetet. Redovisningschefens ansvar är oftast både strategiskt och operativt, med personalansvar för teamet.

Bokslut och olika typer av intern och extern rapportering är en stor del av ansvaret. Som redovisningschef förväntas du också effektivisera och utveckla organisationens redovisningsprocess och stödsystem. Du har god god kunskap i regelverk och lagar och har det övergripande ansvaret för rapportering av skatter och moms samt medverkar vid revision. Det är oftast du som redovisningschef som sköter kontakterna med myndigheter, revisorer, försäkringsbolag och skatterådgivare.

Som redovisningschef rapporterar till ekonomichef eller CFO. I vissa organisationer kan rollen kallas redovisningsansvarig.

Vanliga arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna för en redovisningschef kan variera beroende på i hur stor grad du medverkar i det operativa arbetet. Vanligtvis ingår ansvar för:

  • Den löpande redovisningen
  • Leverantörs- och kundreskontra
  • Avstämningar
  • Upprättande av månads- och årsbokslut
  • Momsredovisning och skattedeklaration
  • Budget, analys och rapportering
  • Kontakt med revisorer
  • Personal i teamet
  • Att leda och fördela, samt aktivt delta i arbetet
  • Utveckling av processer och stödsystem.

Redovisningschef lön – vad tjänar man?

Lönen för en redovisningschef kan variera beroende på bransch, erfarenhet, utbildningsnivå och ansvar. Spannet i månadslön ligger vanligtvis mellan 45 000 kr och 65 000 kr. Medellönen ligger på 58 700 kr för män och kvinnor. Det råder ingen större löneskillnad mellan privat och offentlig sektor.

Utbildning till redovisningschef

Som redovisningschef behöver du vanligtvis en eftergymnasial utbildning i grunden. Du kan ha studerat till högskoleekonom eller civilekonom med kandidat- eller magisterexamen i företagsekonomi, alternativt läsa en utbildning med inriktning mot bokföring och redovisning på yrkeshögskola. Både dessa alternativ går att bygga på med auktorisering som redovisningskonsult. Du kan också ha en gymnasieutbildning med inriktning ekonomi, med många års yrkeserfarenhet bakom dig. Du behöver dessutom ha flera års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete, goda kunskaper i aktuella redovisningsprinciper, skatteregler, internkontroll samt kunskaper i Excel och redovisningssystem.

Rollen som redovisningschef är ofta ett utvecklingssteg vidare från redovisningsekonom, redovisningsansvarig eller liknande. Branscherfarenhet och storlek på bolag kan vara viktiga erfarenheter att ha med sig.

Framtid för en redovisningschef

Framtidsutsikterna för redovisningschefen ser bra ut. Efterfrågan på kvalificerad ekonomisk redovisning är stor och tjänsterna är sällan konjunkturpåverkade. Som redovisningschef har du en viktig nyckelroll för organisationen och tillgången på lediga tjänster kommer fortsatt att vara hög. En tjänst som redovisningschef kan ge förberedelse och erfarenhet för att i nästa steg söka sig vidare till en roll som CFO eller ekonomichef, alternativt fördjupa sig inom en bransch eller ett område.

Personliga egenskaper för att lyckas som redovisningschef

För att trivas och lyckas som redovisningschef behöver du kunna växla mellan ett strategiskt och operativt perspektiv. Som redovisningschef bör du vara strukturerad, analytisk, noggrann och proaktiv, med hög problemlösningsförmåga. Du behöver ha goda ledaregenskaper och förmågan att coacha, motivera och utveckla individer. God samarbetsförmåga och kommunikativa förmågor är nyckelkompetenser för att samverka mellan avdelningar och med revisorer och myndigheter.

Våra referenser

Let’s talk!

Kontakta oss så ser vi tillsammans till att arbetslivet blir ett roligt och fartfyllt äventyr!

Bli inspirerad

Ta del av mer inspiration
Guide

2024: Eqonomy tog pulsen för tredje året i rad

Är du redo att dyka in i ekonomernas värld och upptäcka vad som driver och utmanar dem i deras yrkesliv? Eqonomys rapport för 2024 är här, och den är fylld med insikter som inte bara kommer att väcka din nyfikenhet utan också ge dig insikter i hur du kan förbättra din arbetsvardag.
Event

Från ekonomifunktion till proaktiv utvecklingsmotor

Ta del av webinaret i efterhand
Blogg

2024: Den gröna omställningen och ekonomiavdelningens roll framåt!

Den gröna omställningen är en av de största utmaningar som företag står inför under 2024. För att lyckas med det här behöver organisationer ha en god förståelse för hållbarhetsfrågor och hur det påverkar deras verksamhet. Detta ställer nya krav på ekonomiavdelningarna, som behöver kunna rapportera och analysera hållbarhetsdata på ett effektivt sätt.
Blogg

IT-attackers påverkan på ekonomiavdelningen

Företag och organisationer har blivit beroende av avancerad teknik och system för att hantera sina ekonomiska processer. Tyvärr ökar också hoten mot företags IT-säkerhet, vilket kan få allvarliga konsekvenser för olika avdelningar inom organisationen. En av de mest kritiska avdelningarna är ekonomiavdelningen, som spelar en central roll i att säkerställa företagets finansiella data och stabilitet.
Blogg

Självledarskap: Ge dina ekonomer verktygen till ett hållbart arbetsliv

Vi vet sedan tidigare att ekonomers hälsa är i riskzonen. Ekonomichefer står inför utmaningen att främja inte bara produktivitet och resultat, utan även medarbetares välbefinnande och utveckling. Ett kraftfullt verktyg för att uppnå detta är att främja självledarskap bland medarbetarna. Genom att inspirera och stödja anställda att ta kontroll över sina egna arbetsliv kan chefer skapa en kultur av ansvarstagande och hållbarhet. I den här artikeln kommer vi att utforska strategier för hur chefer kan främja självledarskap och uppmuntra medarbetare att ta eget ansvar för sin egen hälsa och arbetssituation.
Blogg

Hållbarhetsekonomer: Nyckeln till framtidens ekonomiavdelning!

Framtidens ekonomiavdelningar står inför en rad utmaningar och förändringar. Den snabba teknologiska utvecklingen, digitaliseringen och det ökade fokuset på hållbarhet har satt nya krav på ekonomer och deras roller. Enligt vår senaste pulsmätning är det tydligt att vissa roller kommer att vara särskilt avgörande de kommande fem åren.
Guide

Vi tog pulsen på svenska ekonomiavdelningar… igen | 2023

Under våren 2023 gick vi ut med årets undersökning. Med över 500 svar från ekonomer och ekonomichefer kartlägger undersökningen en stor andel av yrkesgruppen och kan ge oss en tillförlitlig bild över resonemang kring utmaningar, framtidens viktigaste roller och våra ekonomers hälsa.
Guide

Vi tog pulsen på Sveriges ekonomiavdelningar | 2022

För att vi ska lyckas matcha ekonomer med verksamheter behöver vi först och främst förstå deras utmaningar. Både ledarens och medarbetarnas utmaningar och frågeställningar är viktiga för oss, och för att vi ska kunna vägleda och coacha våra kandidater och kunder rätt behöver vi en grund att stå på. För oss har det alltid varit viktigt att ha örat mot rälsen och arbeta med data som grund för våra beslut. Att lita på magkänslan är inte alltid bra – utan vi behöver stärka upp det med bra fakta och siffror.Ladda ner pulsmätningen här!
Blogg

En hög lön – inte tillräckligt för att attrahera dagens ekonomer

Som en del av initiativet EkonomBoosten genomförde vi i april en undersökning där vi frågade ekonomer om deras arbetssituation, utmaningar och trender. Årets undersökning indikerar att medarbetarnas krav på arbetsgivaren har förändrats. Förutom enbart lön har faktorer som ledarskap och arbetsuppgifter seglat upp i toppen på listan med anledningar till att man väljer en arbetsgivare. Vilka åtgärder kan du som arbetsgivare vidta för att möta efterfrågan, attrahera talanger och behålla kompetent personal i många år framöver?
Blogg

Den dolda hälsorisken som plågar ekonomichefer

Som en del av initiativet EkonomBoosten genomförde vi i april en undersökning där vi frågade ekonomer om deras arbetssituation, utmaningar och trender. Resultatet ger en inblick i den pågående kampen ekonomichefer står inför när det gäller återhämtning och stöd i sina arbetsliv. 44 procent oroar sig för hälsan vid nuvarande arbetsbelastning! Vår analys av resultaten pekar på tydliga utmaningar som påverkar deras välbefinnande.
Event

Uthållighet & kvalitet på motivation med Therese Alshammar

House of Wise på Linnégatan 87 eller digitalt
Success Story

Kan man göra en träffsäker rekrytering under tidspress?

Under 2021 befann sig ekonomiavdelningen på Envac i en expansionsfas och behövde på kort tid hitta kompetent personal som passade in i laget. Per-Anders Bohman, ekonomichef på Envac, valde att ta hjälp av Eqonomy och Lisa Kayser.
Blogg

Hur kan automatisering och digitalisering göra ekonomer mindre stressade?

Vi lever i teknikens guldålder med ny AI-intelligens som implementeras för att underlätta våra liv. Även ekonomers arbetsliv underlättas av att systemen i allt större utsträckning tänker själva.
Blogg

Stressade medarbetare? Det här krävs av dig som ekonomichef

Hållbart betyder att någonting ska vara tillräckligt stadigt för att stå emot påfrestningar. Ett hållbart företag börjar med hållbara medarbetare.
Event

Skandias resa mot förbättrad styrning och analys!

Stockholm
Blogg

Viktiga kompetenser när ekonomiavdelningens roll förändras

När ekonomiavdelnings roll i organisationen går från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning, förändras också kraven på kompetenser och förmågor. Från att i många fall ha varit en undanskymd funktion som till stor del rapporterar historisk data, går ekonomiavdelningen mot att allt mer framåtlutat driva affärsvärde. Funktionen förväntas blir både effektivare och mer strategisk, med tyngdpunkt på att förse verksamheten med ännu bättre stöd i att planera, följa upp och utveckla.
Blogg

Ekonomikonsulter är det nya svarta

Det finns en trend i att de riktigt stora organisationerna blir allt färre och i att små- och medelstora organisationer gärna vill skala ner och effektivisera stödfunktioner som ekonomi. Företagen behöver dock fortfarande hjälp och det är här ekonomikonsulten har en viktig roll framåt.
Blogg

Hur har pandemin påverkat ekonomiavdelningens arbete?

Pandemin drev snabbt och skoningslöst fram förändringar i företagens arbetssätt och det blev tydligt att förmågan till anpassning och utveckling i en orolig omvärld är kritisk för framgång. Hur tar vi det med oss framåt och vilka förändringar blir bestående i ekonomiavdelningens sätt att arbeta?
Blogg

Del 1: Hur kan kan ekonomiavdelningens arbete bli mer hållbart?

Högt arbetstempo, uppradade deadlines, ökade krav på tillgänglighet och samtidiga förväntningar på framåtlutat arbete med effektivisering och digitalisering sliter på många ekonomiavdelningar. Ekonomer spelar en viktig roll i samhället, men allt mer tyder på att hållbarheten och ohälsan försämras. För att du som ekonom ska hålla genom hela arbetslivet behöver vi tillsammans arbeta för att vända den trenden. Hur kan vi skapa en mer hållbar arbetssituation, som förbättrar både leveransen och arbetsglädjen?
Blogg

Del 2: Hur kan kan ekonomiavdelningens arbete bli mer hållbart?

Arbetssituationen för ekonomer kan vara påfrestande och på sikt riskera att leda till försämrad hållbarhet och påverkan på hälsan. För att du som ekonom ska hålla genom hela arbetslivet behöver vi tillsammans arbeta för att vända den trenden. Hur kan vi skapa en mer hållbar arbetssituation, som förbättrar både leveransen och arbetsglädjen? I del 1 av den här artikelserien fokuserade vi på tydlighet kring mål, ansvar och tillgänglighet samt på hur mindre justeringar i arbetsflöden kan minska frustration och eliminera energitjuvar.
Ta del av mer inspiration