Skip to content

Yrkesguide: Business Controller

Vad innebär det att arbeta som Business controller? Vi går igenom ansvarsområden, vanliga arbetsuppgifter, lön, utbildning, framtidsutsikter och vilka personliga egenskaper som är viktiga. Som controller kan du ha flera olika inriktningar och ansvarsområden – här fokuserar vi på den mer affärsinriktade rollen som Business controller eller verksamhetscontroller, till skillnad från till exempel Financial Controller eller redovisningscontroller.

Vad gör en Business controller?

Som Business controller, eller verksamhetscontroller, arbetar du affärsinriktat med analys och styrning. Du är länken mellan ledningen och ekonomiavdelningen och ingår ibland i ledningsgruppen. En controller kan även ha andra inriktningar, till exempel som Financial controller eller redovisningscontroller. I mindre företag är det vanligt att flera delar ingår i samma roll. Som Business controller förväntas du ha kompetens inom både ekonomi, verksamhet och affär. Du använder de siffror och den data som finns för att på ett stödjande och rådgivande sätt bidra till verksamhetens utveckling framåt.

En Business controller behöver kunna visa och förklara samband för på så sätt driva utvecklings- och förändringsarbete. Du följer med i hur marknaden utvecklas, hur den ekonomiska situationen ser ut och håller dig uppdaterad kring förändringar som kan påverka verksamheten. Dina uppdrag som Business controller kommer från ledningen och från linjechefer. En Business controller kan arbeta såväl i privata företag och koncerner som i statliga förvaltningar och kommuner.

Vanliga arbetsuppgifter

Exempel på arbetsuppgifter och ansvar som Business controller:

 • Sammanställa den den ekonomiska information som ledningen behöver.
 • Analysera och följa upp resultat, lönsamhet och affärsplaner.
 • Klarlägga ekonomiska händelser, orsaker och konsekvenser.
 • Ta fram och presentera strukturerade analyser.
 • Agera stöd till linjechefer och medarbetare i att genomföra förändring.
 • Delta i arbetet med företagets långsiktiga affärsplaner och prognoser.
 • Bedöma de ekonomiska konsekvenserna av olika planer.
 • Undersöka om och hur en produkt eller tjänst är lönsam.
 • Undersöka om försäljning skiljer sig mellan olika geografiska områden och olika kundgrupper.
 • Se till att det finns välfungerande ekonomiska informationssystem i verksamheten.
 • Ge råd och stöd till ledningen.

Business controller lön – vad tjänar man?

Lönen för en Business controller kan variera beroende på bransch, erfarenhet, utbildningsnivå och ansvar. Spannet i månadslön ligger vanligtvis mellan 45 000 kr och 55 000 kr i mindre verksamheter och från 56 000 kr och uppåt i större verksamheter eller på koncernnivå.

Utbildning till Business controller

Många arbetsgivare som söker Business Controller ser helst att kandidaterna har en eftergymnasial utbildning med akademisk examen, till exempel som civilekonom eller högskoleekonom med kandidat- eller magisterexamen i företagsekonomi. Du kan också ha motsvarande kompetens genom yrkeshögskola eller ha utvecklats genom tidigare roller inom verksamheten.

Framtid för en Business controller

om Business controller har du en nyckelfunktion i att säkerställa att ledningen har det ekonomiska underlag och de informationssystem de behöver för att driva och utveckla verksamheten framåt. Därmed ser framtidsutsikterna ljusa ut. I takt med att organisationers miljö blir allt mer informationsintensiv och i takt med ökade krav på att effektivisera och automatisera ekonomiarbete, behövs personer som kan driva det arbetet framåt. För en Business controller finns ofta möjlighet att ta ett större ansvar och på sikt utvecklas vidare i verksamheten.

Personliga egenskaper för att lyckas som Business controller

Att arbeta som Business controller innebär till stor del att vara en stödjande och rådgivande servicefunktion. Därför är samarbetsförmåga, relationsförmåga och kommunikativ förmåga viktigt att ha. Du bör dessutom vara noggrann, strukturerad och ansvarsfull, med en fallenhet för att se helhet och orsakssamband. Ett stort intresse för verksamhetens utveckling framåt är en förutsättning för att lyckas som Business controller.

Våra referenser

Let’s talk!

Kontakta oss så ser vi tillsammans till att arbetslivet blir ett roligt och fartfyllt äventyr!

Bli inspirerad

Ta del av mer inspiration
Event

Webinar 24-månadersregeln

Blogg

Så skapar du som ekonomichef en trivsam arbetsmiljö

Vi vet sedan tidigare att ekonomers hälsa är i riskzonen. Ekonomichefer står inför utmaningen att främja inte bara produktivitet och resultat, utan även medarbetares välbefinnande och hållbarhet. En viktig del i detta blir självledarskapet. Genom att inspirera och stötta anställda att ta kontroll över sina egna arbetsliv kan chefer skapa en kultur av ansvarstagande och hållbarhet.
Guide

2024: Eqonomy tog pulsen för tredje året i rad

Är du redo att dyka in i ekonomernas värld och upptäcka vad som driver och utmanar dem i deras yrkesliv? Eqonomys rapport för 2024 är här, och den är fylld med insikter som inte bara kommer att väcka din nyfikenhet utan också ge dig insikter i hur du kan förbättra din arbetsvardag.
Event

Från ekonomifunktion till proaktiv utvecklingsmotor

Ta del av webinaret i efterhand
Blogg

2024: Den gröna omställningen och ekonomiavdelningens roll framåt!

Den gröna omställningen är en av de största utmaningar som företag står inför under 2024. För att lyckas med det här behöver organisationer ha en god förståelse för hållbarhetsfrågor och hur det påverkar deras verksamhet. Detta ställer nya krav på ekonomiavdelningarna, som behöver kunna rapportera och analysera hållbarhetsdata på ett effektivt sätt.
Blogg

IT-attackers påverkan på ekonomiavdelningen

Företag och organisationer har blivit beroende av avancerad teknik och system för att hantera sina ekonomiska processer. Tyvärr ökar också hoten mot företags IT-säkerhet, vilket kan få allvarliga konsekvenser för olika avdelningar inom organisationen. En av de mest kritiska avdelningarna är ekonomiavdelningen, som spelar en central roll i att säkerställa företagets finansiella data och stabilitet.
Blogg

Självledarskap: Ge dina ekonomer verktygen till ett hållbart arbetsliv

Vi vet sedan tidigare att ekonomers hälsa är i riskzonen. Ekonomichefer står inför utmaningen att främja inte bara produktivitet och resultat, utan även medarbetares välbefinnande och utveckling. Ett kraftfullt verktyg för att uppnå detta är att främja självledarskap bland medarbetarna. Genom att inspirera och stödja anställda att ta kontroll över sina egna arbetsliv kan chefer skapa en kultur av ansvarstagande och hållbarhet. I den här artikeln kommer vi att utforska strategier för hur chefer kan främja självledarskap och uppmuntra medarbetare att ta eget ansvar för sin egen hälsa och arbetssituation.
Blogg

Hållbarhetsekonomer: Nyckeln till framtidens ekonomiavdelning!

Framtidens ekonomiavdelningar står inför en rad utmaningar och förändringar. Den snabba teknologiska utvecklingen, digitaliseringen och det ökade fokuset på hållbarhet har satt nya krav på ekonomer och deras roller. Enligt vår senaste pulsmätning är det tydligt att vissa roller kommer att vara särskilt avgörande de kommande fem åren.
Guide

Vi tog pulsen på svenska ekonomiavdelningar… igen | 2023

Under våren 2023 gick vi ut med årets undersökning. Med över 500 svar från ekonomer och ekonomichefer kartlägger undersökningen en stor andel av yrkesgruppen och kan ge oss en tillförlitlig bild över resonemang kring utmaningar, framtidens viktigaste roller och våra ekonomers hälsa.
Guide

Vi tog pulsen på Sveriges ekonomiavdelningar | 2022

För att vi ska lyckas matcha ekonomer med verksamheter behöver vi först och främst förstå deras utmaningar. Både ledarens och medarbetarnas utmaningar och frågeställningar är viktiga för oss, och för att vi ska kunna vägleda och coacha våra kandidater och kunder rätt behöver vi en grund att stå på. För oss har det alltid varit viktigt att ha örat mot rälsen och arbeta med data som grund för våra beslut. Att lita på magkänslan är inte alltid bra – utan vi behöver stärka upp det med bra fakta och siffror.Ladda ner pulsmätningen här!
Blogg

En hög lön – inte tillräckligt för att attrahera dagens ekonomer

Som en del av initiativet EkonomBoosten genomförde vi i april en undersökning där vi frågade ekonomer om deras arbetssituation, utmaningar och trender. Årets undersökning indikerar att medarbetarnas krav på arbetsgivaren har förändrats. Förutom enbart lön har faktorer som ledarskap och arbetsuppgifter seglat upp i toppen på listan med anledningar till att man väljer en arbetsgivare. Vilka åtgärder kan du som arbetsgivare vidta för att möta efterfrågan, attrahera talanger och behålla kompetent personal i många år framöver?
Blogg

Den dolda hälsorisken som plågar ekonomichefer

Som en del av initiativet EkonomBoosten genomförde vi i april en undersökning där vi frågade ekonomer om deras arbetssituation, utmaningar och trender. Resultatet ger en inblick i den pågående kampen ekonomichefer står inför när det gäller återhämtning och stöd i sina arbetsliv. 44 procent oroar sig för hälsan vid nuvarande arbetsbelastning! Vår analys av resultaten pekar på tydliga utmaningar som påverkar deras välbefinnande.
Event

Uthållighet & kvalitet på motivation med Therese Alshammar

House of Wise på Linnégatan 87 eller digitalt
Success Story

Kan man göra en träffsäker rekrytering under tidspress?

Under 2021 befann sig ekonomiavdelningen på Envac i en expansionsfas och behövde på kort tid hitta kompetent personal som passade in i laget. Per-Anders Bohman, ekonomichef på Envac, valde att ta hjälp av Eqonomy och Lisa Kayser.
Blogg

Hur kan automatisering och digitalisering göra ekonomer mindre stressade?

Vi lever i teknikens guldålder med ny AI-intelligens som implementeras för att underlätta våra liv. Även ekonomers arbetsliv underlättas av att systemen i allt större utsträckning tänker själva.
Blogg

Stressade medarbetare? Det här krävs av dig som ekonomichef

Hållbart betyder att någonting ska vara tillräckligt stadigt för att stå emot påfrestningar. Ett hållbart företag börjar med hållbara medarbetare.
Event

Skandias resa mot förbättrad styrning och analys!

Stockholm
Blogg

Viktiga kompetenser när ekonomiavdelningens roll förändras

När ekonomiavdelnings roll i organisationen går från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning, förändras också kraven på kompetenser och förmågor. Från att i många fall ha varit en undanskymd funktion som till stor del rapporterar historisk data, går ekonomiavdelningen mot att allt mer framåtlutat driva affärsvärde. Funktionen förväntas blir både effektivare och mer strategisk, med tyngdpunkt på att förse verksamheten med ännu bättre stöd i att planera, följa upp och utveckla.
Blogg

Ekonomikonsulter är det nya svarta

Det finns en trend i att de riktigt stora organisationerna blir allt färre och i att små- och medelstora organisationer gärna vill skala ner och effektivisera stödfunktioner som ekonomi. Företagen behöver dock fortfarande hjälp och det är här ekonomikonsulten har en viktig roll framåt.
Blogg

Hur har pandemin påverkat ekonomiavdelningens arbete?

Pandemin drev snabbt och skoningslöst fram förändringar i företagens arbetssätt och det blev tydligt att förmågan till anpassning och utveckling i en orolig omvärld är kritisk för framgång. Hur tar vi det med oss framåt och vilka förändringar blir bestående i ekonomiavdelningens sätt att arbeta?
Ta del av mer inspiration