Skip to content

Yrkesguide: Redovisningsansvarig

Vad gör egentligen en redovisningsansvarig? Här får du veta vilka arbetsuppgifter som är vanliga, vilken bakgrund som brukar efterfrågas och hur lönenivån ser ut. Vi tittar också på framtidsutsikterna och ger tips om var du kan hitta jobb som just redovisningsansvarig.

Vad gör en redovisningsansvarig?

Som redovisningsansvarig har du ett helhetsansvar för den operativa redovisningen och är en central del av redovisningsprocessen – i allt från fakturering och avstämningar till bokslut, årsredovisning och rapportering. Hur redovisningsansvaret inom organisationen är uppdelat kan variera. Arbetar du i en liten organisation kan det vara så att du sköter hela ekonomin. I ett mellanstort bolag har du ofta kollegor som sköter den löpande redovisningen i roller som till exempel ekonomiassistent eller redovisningsekonom. I en större organisation kan du ansvarar för ett specifikt bolag, eller för specifika arbetsuppgifter. Du rapporterar troligen till ekonomichef, CFO eller redovisningschef.

En redovisningsansvarig behöver både djup och förmåga att se till helheten. Förutom avancerad redovisningskompetens krävs ofta analytiska förmågor och god samarbetsförmåga. Mycket fokus ligger på bokslut och rapportering. Det kan också ingå i rollen som redovisningsansvarig att utveckla arbetsmodeller och anvisningar för hur redovisningen ska göras. Du stöttar också verksamheten i redovisningsfrågor och i rapportering till ledningen.

Vanliga arbetsuppgifter

Vanliga arbetsuppgifter som redovisningsansvarig:

  • Löpande redovisning och avstämningar
  • Kund- och leverantörsreskontra, löner
  • Skatt- och momsredovisning
  • Ansvar för månadsbokslut, kvartalsbokslut och årsbokslut
  • Analys och upprättande av månadsrapport
  • Upprättande av årsredovisningar
  • Förbättring av interna arbetsprocesser, digitalisering av arbetsuppgifter och optimering av flöden
  • Kontakt med myndigheter och revisorer
  • Budget- och prognosarbete

Redovisningsansvarig lön – vad tjänar man?

Lönen för dig som redovisningsansvarig beror på flera faktorer, till exempel erfarenhet, utbildningsnivå, spetskompetens, bransch och ansvar. Löneintervallet ligger vanligtvis mellan 45 000 och 55 000 kr.

Utbildning till redovisningsansvarig

För att arbeta som redovisningsansvarig behöver du oftast en en ekonomisk eftergymnasial utbildning i grunden. Du kan studera till högskoleekonom eller civilekonom med kandidat- eller magisterexamen i företagsekonomi, alternativt läsa en utbildning med inriktning mot bokföring och redovisning på yrkeshögskola. Både dessa alternativ går att bygga på med auktorisering som redovisningskonsult. Du kan också ha en gymnasieutbildning med inriktning ekonomi, med många års yrkeserfarenhet bakom dig.

Ofta är rollen som redovisningsansvarig ett utvecklingssteg vidare från redovisningsekonom, redovisningsassistent, controller eller liknande. Branscherfarenhet och storlek på bolag kan vara viktiga erfarenheter att ha med sig.

Framtid för en redovisningsansvarig

Efterfrågan på personer som kan arbeta med kvalificerad ekonomisk redovisning är stor och tjänsterna är sällan konjunkturpåverkade. Ett naturligt steg vidare för en redovisningsansvarig kan vara specialisering, auktorisation, fördjupning i bransch eller avancemang till redovisningschef, ekonomichef eller CFO.

Personliga egenskaper för att lyckas som redovisningsansvarig

Som redovisningsansvarig behöver du ha både breda och djupa redovisningskunskaper, och dessutom ha ett intresse för att hålla dig uppdaterad i aktuella regelverk. Du bör vara noggrann, strukturerad, ansvarsfull och ha förmågan att se helheten. Det förväntas att du är självgående, handlingskraftig, lyhörd och analytisk. Det är viktigt att vara engagerad och intresserad av den verksamhet du arbetar inom. Eftersom det ständigt sker förändringar är det också viktigt att du är flexibel och har förmåga att utvecklas i sin yrkesroll. Som redovisningsansvarig förutsätts du även vara noggrann och hålla hög kvalitet i ditt arbete. Du behöver känna dig trygg i olika typer av system och rapporter och vara proaktiv i ditt arbetssätt. Rollen som redovisningsansvarig ställer stora krav på struktur, samarbete och förmåga att möta deadlines.

Våra referenser

Let’s talk!

Kontakta oss så ser vi tillsammans till att arbetslivet blir ett roligt och fartfyllt äventyr!

Bli inspirerad

Ta del av mer inspiration
Guide

2024: Eqonomy tog pulsen för tredje året i rad

Är du redo att dyka in i ekonomernas värld och upptäcka vad som driver och utmanar dem i deras yrkesliv? Eqonomys rapport för 2024 är här, och den är fylld med insikter som inte bara kommer att väcka din nyfikenhet utan också ge dig insikter i hur du kan förbättra din arbetsvardag.
Event

Från ekonomifunktion till proaktiv utvecklingsmotor

Ta del av webinaret i efterhand
Blogg

2024: Den gröna omställningen och ekonomiavdelningens roll framåt!

Den gröna omställningen är en av de största utmaningar som företag står inför under 2024. För att lyckas med det här behöver organisationer ha en god förståelse för hållbarhetsfrågor och hur det påverkar deras verksamhet. Detta ställer nya krav på ekonomiavdelningarna, som behöver kunna rapportera och analysera hållbarhetsdata på ett effektivt sätt.
Blogg

IT-attackers påverkan på ekonomiavdelningen

Företag och organisationer har blivit beroende av avancerad teknik och system för att hantera sina ekonomiska processer. Tyvärr ökar också hoten mot företags IT-säkerhet, vilket kan få allvarliga konsekvenser för olika avdelningar inom organisationen. En av de mest kritiska avdelningarna är ekonomiavdelningen, som spelar en central roll i att säkerställa företagets finansiella data och stabilitet.
Blogg

Självledarskap: Ge dina ekonomer verktygen till ett hållbart arbetsliv

Vi vet sedan tidigare att ekonomers hälsa är i riskzonen. Ekonomichefer står inför utmaningen att främja inte bara produktivitet och resultat, utan även medarbetares välbefinnande och utveckling. Ett kraftfullt verktyg för att uppnå detta är att främja självledarskap bland medarbetarna. Genom att inspirera och stödja anställda att ta kontroll över sina egna arbetsliv kan chefer skapa en kultur av ansvarstagande och hållbarhet. I den här artikeln kommer vi att utforska strategier för hur chefer kan främja självledarskap och uppmuntra medarbetare att ta eget ansvar för sin egen hälsa och arbetssituation.
Blogg

Hållbarhetsekonomer: Nyckeln till framtidens ekonomiavdelning!

Framtidens ekonomiavdelningar står inför en rad utmaningar och förändringar. Den snabba teknologiska utvecklingen, digitaliseringen och det ökade fokuset på hållbarhet har satt nya krav på ekonomer och deras roller. Enligt vår senaste pulsmätning är det tydligt att vissa roller kommer att vara särskilt avgörande de kommande fem åren.
Guide

Vi tog pulsen på svenska ekonomiavdelningar… igen | 2023

Under våren 2023 gick vi ut med årets undersökning. Med över 500 svar från ekonomer och ekonomichefer kartlägger undersökningen en stor andel av yrkesgruppen och kan ge oss en tillförlitlig bild över resonemang kring utmaningar, framtidens viktigaste roller och våra ekonomers hälsa.
Guide

Vi tog pulsen på Sveriges ekonomiavdelningar | 2022

För att vi ska lyckas matcha ekonomer med verksamheter behöver vi först och främst förstå deras utmaningar. Både ledarens och medarbetarnas utmaningar och frågeställningar är viktiga för oss, och för att vi ska kunna vägleda och coacha våra kandidater och kunder rätt behöver vi en grund att stå på. För oss har det alltid varit viktigt att ha örat mot rälsen och arbeta med data som grund för våra beslut. Att lita på magkänslan är inte alltid bra – utan vi behöver stärka upp det med bra fakta och siffror.Ladda ner pulsmätningen här!
Blogg

En hög lön – inte tillräckligt för att attrahera dagens ekonomer

Som en del av initiativet EkonomBoosten genomförde vi i april en undersökning där vi frågade ekonomer om deras arbetssituation, utmaningar och trender. Årets undersökning indikerar att medarbetarnas krav på arbetsgivaren har förändrats. Förutom enbart lön har faktorer som ledarskap och arbetsuppgifter seglat upp i toppen på listan med anledningar till att man väljer en arbetsgivare. Vilka åtgärder kan du som arbetsgivare vidta för att möta efterfrågan, attrahera talanger och behålla kompetent personal i många år framöver?
Blogg

Den dolda hälsorisken som plågar ekonomichefer

Som en del av initiativet EkonomBoosten genomförde vi i april en undersökning där vi frågade ekonomer om deras arbetssituation, utmaningar och trender. Resultatet ger en inblick i den pågående kampen ekonomichefer står inför när det gäller återhämtning och stöd i sina arbetsliv. 44 procent oroar sig för hälsan vid nuvarande arbetsbelastning! Vår analys av resultaten pekar på tydliga utmaningar som påverkar deras välbefinnande.
Event

Uthållighet & kvalitet på motivation med Therese Alshammar

House of Wise på Linnégatan 87 eller digitalt
Success Story

Kan man göra en träffsäker rekrytering under tidspress?

Under 2021 befann sig ekonomiavdelningen på Envac i en expansionsfas och behövde på kort tid hitta kompetent personal som passade in i laget. Per-Anders Bohman, ekonomichef på Envac, valde att ta hjälp av Eqonomy och Lisa Kayser.
Blogg

Hur kan automatisering och digitalisering göra ekonomer mindre stressade?

Vi lever i teknikens guldålder med ny AI-intelligens som implementeras för att underlätta våra liv. Även ekonomers arbetsliv underlättas av att systemen i allt större utsträckning tänker själva.
Blogg

Stressade medarbetare? Det här krävs av dig som ekonomichef

Hållbart betyder att någonting ska vara tillräckligt stadigt för att stå emot påfrestningar. Ett hållbart företag börjar med hållbara medarbetare.
Event

Skandias resa mot förbättrad styrning och analys!

Stockholm
Blogg

Viktiga kompetenser när ekonomiavdelningens roll förändras

När ekonomiavdelnings roll i organisationen går från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning, förändras också kraven på kompetenser och förmågor. Från att i många fall ha varit en undanskymd funktion som till stor del rapporterar historisk data, går ekonomiavdelningen mot att allt mer framåtlutat driva affärsvärde. Funktionen förväntas blir både effektivare och mer strategisk, med tyngdpunkt på att förse verksamheten med ännu bättre stöd i att planera, följa upp och utveckla.
Blogg

Ekonomikonsulter är det nya svarta

Det finns en trend i att de riktigt stora organisationerna blir allt färre och i att små- och medelstora organisationer gärna vill skala ner och effektivisera stödfunktioner som ekonomi. Företagen behöver dock fortfarande hjälp och det är här ekonomikonsulten har en viktig roll framåt.
Blogg

Hur har pandemin påverkat ekonomiavdelningens arbete?

Pandemin drev snabbt och skoningslöst fram förändringar i företagens arbetssätt och det blev tydligt att förmågan till anpassning och utveckling i en orolig omvärld är kritisk för framgång. Hur tar vi det med oss framåt och vilka förändringar blir bestående i ekonomiavdelningens sätt att arbeta?
Blogg

Del 1: Hur kan kan ekonomiavdelningens arbete bli mer hållbart?

Högt arbetstempo, uppradade deadlines, ökade krav på tillgänglighet och samtidiga förväntningar på framåtlutat arbete med effektivisering och digitalisering sliter på många ekonomiavdelningar. Ekonomer spelar en viktig roll i samhället, men allt mer tyder på att hållbarheten och ohälsan försämras. För att du som ekonom ska hålla genom hela arbetslivet behöver vi tillsammans arbeta för att vända den trenden. Hur kan vi skapa en mer hållbar arbetssituation, som förbättrar både leveransen och arbetsglädjen?
Blogg

Del 2: Hur kan kan ekonomiavdelningens arbete bli mer hållbart?

Arbetssituationen för ekonomer kan vara påfrestande och på sikt riskera att leda till försämrad hållbarhet och påverkan på hälsan. För att du som ekonom ska hålla genom hela arbetslivet behöver vi tillsammans arbeta för att vända den trenden. Hur kan vi skapa en mer hållbar arbetssituation, som förbättrar både leveransen och arbetsglädjen? I del 1 av den här artikelserien fokuserade vi på tydlighet kring mål, ansvar och tillgänglighet samt på hur mindre justeringar i arbetsflöden kan minska frustration och eliminera energitjuvar.
Ta del av mer inspiration