Skip to content

Konsulter inom ekonomi, med både bredd och spetskompetens.

Behöver du hyra en ekonomikonsult? Vi är experter på att hitta konsulter inom ekonomi. Ta hjälp av våra våra ekonomikonsulter för snabbt stöd inom ekonomi. på Eqonomy har djup förståelse för ekonomiavdelningens utmaningar och hjälper dig att hitta rätt konsult, oavsett om det gäller den dagliga verksamheten, en förändringsresa eller digitalisering.

Är du i snabbt behov av ekonomer? Kontakta oss på 08-505 128 31

Vi matchar rätt konsult med dina utmaningar

Att hitta konsulter till ekonomiavdelningar är något vi har lång erfarenhet av – och vi vet vad som krävs för att hitta den bästa matchningen, oavsett om ni behöver en CFO eller ekonomiassistent. Vårt utvecklade nätverk och gedigna kunskap inom ekonomi och attraktion gör att vi snabbt och träffsäkert hittar rätt ekonomer som bidrar till att du når dina affärsmål.

Axplock av roller vi arbetar med

Vår resa tillsammans kan se ut så här

Uppstartsmöte

Vi tar snabbt fram en kravprofil och tydliggör förväntningar.

Matchning

Vi tar fram förslag på en (eller flera) konsulter som skulle passa uppdraget.

Säg hej till konsulten

Du intervjuar de konsulter du vill träffa.

Avtalsskrivning

Vi har hittat rätt och det är dags att signa avtalet.

Räkna med uppföljning

Vi har löpande avstämningar med konsulter och uppdragsgivare för att säkerställa nöjdheten hos båda parter.

Succén med interim konsult är ingen tillfällighet

En interimskonsult tas in när du tillfälligt behöver en chef eller specialist för att fylla en vakans eller tillgodose ett behov. De vanligaste skälen till att företag anlitar en interimskonsult är att de behöver en speciell kompetens på plats tills de hunnit rekrytera en ny medarbetare till en chefs- eller specialistroll. Många företag använder även interimskonsulter för att få extra kraft att driva vissa projekt, eller när det finns ett tillfälligt behov av en särskild kompetens. En interimskonsult är en kostnadseffektiv och flexibel lösning som kräver minimalt av den ordinarie organisationen.

Hyr en erfaren ekonomikonsult för dina ekonomiska utmaningar

Eqonomy är experter på konsulter inom ekonomi. Våra kvalificerade ekonomikonsulter är redo att stödja dig i att hantera din ekonomi på bästa sätt. Oavsett om du behöver hyra en ekonom för att optimera din verksamhets ekonomiska processer eller för att få skräddarsydd rådgivning, så är vi här för att hjälpa. Vi är din partner av kompetensförsörjning inom ekonomi. .

Kontakta oss idag för att diskutera dina behov och ta nästa steg mot en starkare ekonomisk framtid.

Vårt hållbara arbetssätt för uthyrning av konsulter

Tillsammans med dig tar vi fram en kravprofil för att se vilken typ av konsult som bäst kan fylla dina behov. Våra konsultchefer använder sitt stora kontaktnät och kan därför snabbt presentera rätt kandidater för just din organisation. Antalet kandidater varierar utifrån tillgänglighet och svårighetsgrad, men du kan alltid känna dig trygg med att alltid få minst två referenser på slutkandidaten – som även har gått igenom tester och bakgrundskontroller redan innan hen presenteras för dig.

En insatt och erfaren ekonom kan göra stor skillnad snabbt

Genom att ta hjälp av Eqonomy när du har behov av att täcka upp för en tillfällig vakans – vid till exempel föräldraledighet, sjukdom, omorganisation eller liknande – kan du snabbt ha någon på plats som avlastar och ser till att allt flyter på som vanligt. De konsulter vi presenterar är noggranna, erfarna och väl insatta i sin roll, liksom uppdaterade på de senaste systemen. Vi är alltid måna om att erbjuda dem en trygg anställning inklusive kollektivavtal med Unionen, liksom löpande avstämningar som ser till att båda parter är nöjda med samarbetet.

Vi tar en matchning i taget

Att hitta konsulter till ekonomiavdelningar är något vi har lång erfarenhet av – och vi vet vad som krävs för att hitta den bästa matchningen. Vårt välutvecklade nätverk och breda kunskap inom ekonomi och attraktion gör att vi snabbt och träffsäkert hittar rätt ekonomer som bidrar till att du kan nå ditt företags affärsmål.

Håll ekonomin i rörelse. Hyr konsulter från Eqonomy!

Hör av dig så matchar vi dina utmaningar med rätt konsulter.

Våra kunder gillar det vi gör!

Vi har över 1 200 nöjda kunder. Så här säger några av dem.

Eqonomy började med att lära känna mig som chef, vår organisation och kultur genom noggrann research. Det, tillsammans med en bred kompetens inom ekonomi, har varit en framgångsfaktor och anledningen till att vi anlitar Eqonomy för våra rekryteringar.

Veronica Ohlsson Bilia

Åsa löste rekryteringen väldigt professionellt. Det kändes som att hon förstod snabbt vad vi sökte. Vi diskuterade lite och hon fångade snabbt upp vilken profil vi sökte, både kompetens- och erfarenhetsmässigt, men även personen i sig.

Mathias Heidorn Nobina Sverige

Jag uppskattade processen väldigt mycket och alla fick känna sig delaktiga. Det känns skönt och tryggt att gå via en byrå – ni skötte det väldigt bra.

Katarina Gunsell Hjärt-Lungfonden

Våra referenser

Bli inspirerad!

Fler inspirationskällor
Guide

2024: Eqonomy tog pulsen för tredje året i rad

Är du redo att dyka in i ekonomernas värld och upptäcka vad som driver och utmanar dem i deras yrkesliv? Eqonomys rapport för 2024 är här, och den är fylld med insikter som inte bara kommer att väcka din nyfikenhet utan också ge dig insikter i hur du kan förbättra din arbetsvardag.
Event

Från ekonomifunktion till proaktiv utvecklingsmotor

Ta del av webinaret i efterhand
Blogg

2024: Den gröna omställningen och ekonomiavdelningens roll framåt!

Den gröna omställningen är en av de största utmaningar som företag står inför under 2024. För att lyckas med det här behöver organisationer ha en god förståelse för hållbarhetsfrågor och hur det påverkar deras verksamhet. Detta ställer nya krav på ekonomiavdelningarna, som behöver kunna rapportera och analysera hållbarhetsdata på ett effektivt sätt.
Blogg

IT-attackers påverkan på ekonomiavdelningen

Företag och organisationer har blivit beroende av avancerad teknik och system för att hantera sina ekonomiska processer. Tyvärr ökar också hoten mot företags IT-säkerhet, vilket kan få allvarliga konsekvenser för olika avdelningar inom organisationen. En av de mest kritiska avdelningarna är ekonomiavdelningen, som spelar en central roll i att säkerställa företagets finansiella data och stabilitet.
Blogg

Självledarskap: Ge dina ekonomer verktygen till ett hållbart arbetsliv

Vi vet sedan tidigare att ekonomers hälsa är i riskzonen. Ekonomichefer står inför utmaningen att främja inte bara produktivitet och resultat, utan även medarbetares välbefinnande och utveckling. Ett kraftfullt verktyg för att uppnå detta är att främja självledarskap bland medarbetarna. Genom att inspirera och stödja anställda att ta kontroll över sina egna arbetsliv kan chefer skapa en kultur av ansvarstagande och hållbarhet. I den här artikeln kommer vi att utforska strategier för hur chefer kan främja självledarskap och uppmuntra medarbetare att ta eget ansvar för sin egen hälsa och arbetssituation.
Blogg

Hållbarhetsekonomer: Nyckeln till framtidens ekonomiavdelning!

Framtidens ekonomiavdelningar står inför en rad utmaningar och förändringar. Den snabba teknologiska utvecklingen, digitaliseringen och det ökade fokuset på hållbarhet har satt nya krav på ekonomer och deras roller. Enligt vår senaste pulsmätning är det tydligt att vissa roller kommer att vara särskilt avgörande de kommande fem åren.
Guide

Vi tog pulsen på svenska ekonomiavdelningar… igen | 2023

Under våren 2023 gick vi ut med årets undersökning. Med över 500 svar från ekonomer och ekonomichefer kartlägger undersökningen en stor andel av yrkesgruppen och kan ge oss en tillförlitlig bild över resonemang kring utmaningar, framtidens viktigaste roller och våra ekonomers hälsa.
Guide

Vi tog pulsen på Sveriges ekonomiavdelningar | 2022

För att vi ska lyckas matcha ekonomer med verksamheter behöver vi först och främst förstå deras utmaningar. Både ledarens och medarbetarnas utmaningar och frågeställningar är viktiga för oss, och för att vi ska kunna vägleda och coacha våra kandidater och kunder rätt behöver vi en grund att stå på. För oss har det alltid varit viktigt att ha örat mot rälsen och arbeta med data som grund för våra beslut. Att lita på magkänslan är inte alltid bra – utan vi behöver stärka upp det med bra fakta och siffror.Ladda ner pulsmätningen här!
Blogg

En hög lön – inte tillräckligt för att attrahera dagens ekonomer

Som en del av initiativet EkonomBoosten genomförde vi i april en undersökning där vi frågade ekonomer om deras arbetssituation, utmaningar och trender. Årets undersökning indikerar att medarbetarnas krav på arbetsgivaren har förändrats. Förutom enbart lön har faktorer som ledarskap och arbetsuppgifter seglat upp i toppen på listan med anledningar till att man väljer en arbetsgivare. Vilka åtgärder kan du som arbetsgivare vidta för att möta efterfrågan, attrahera talanger och behålla kompetent personal i många år framöver?
Blogg

Den dolda hälsorisken som plågar ekonomichefer

Som en del av initiativet EkonomBoosten genomförde vi i april en undersökning där vi frågade ekonomer om deras arbetssituation, utmaningar och trender. Resultatet ger en inblick i den pågående kampen ekonomichefer står inför när det gäller återhämtning och stöd i sina arbetsliv. 44 procent oroar sig för hälsan vid nuvarande arbetsbelastning! Vår analys av resultaten pekar på tydliga utmaningar som påverkar deras välbefinnande.
Event

Uthållighet & kvalitet på motivation med Therese Alshammar

House of Wise på Linnégatan 87 eller digitalt
Success Story

Kan man göra en träffsäker rekrytering under tidspress?

Under 2021 befann sig ekonomiavdelningen på Envac i en expansionsfas och behövde på kort tid hitta kompetent personal som passade in i laget. Per-Anders Bohman, ekonomichef på Envac, valde att ta hjälp av Eqonomy och Lisa Kayser.
Blogg

Hur kan automatisering och digitalisering göra ekonomer mindre stressade?

Vi lever i teknikens guldålder med ny AI-intelligens som implementeras för att underlätta våra liv. Även ekonomers arbetsliv underlättas av att systemen i allt större utsträckning tänker själva.
Blogg

Stressade medarbetare? Det här krävs av dig som ekonomichef

Hållbart betyder att någonting ska vara tillräckligt stadigt för att stå emot påfrestningar. Ett hållbart företag börjar med hållbara medarbetare.
Event

Skandias resa mot förbättrad styrning och analys!

Stockholm
Blogg

Viktiga kompetenser när ekonomiavdelningens roll förändras

När ekonomiavdelnings roll i organisationen går från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning, förändras också kraven på kompetenser och förmågor. Från att i många fall ha varit en undanskymd funktion som till stor del rapporterar historisk data, går ekonomiavdelningen mot att allt mer framåtlutat driva affärsvärde. Funktionen förväntas blir både effektivare och mer strategisk, med tyngdpunkt på att förse verksamheten med ännu bättre stöd i att planera, följa upp och utveckla.
Blogg

Ekonomikonsulter är det nya svarta

Det finns en trend i att de riktigt stora organisationerna blir allt färre och i att små- och medelstora organisationer gärna vill skala ner och effektivisera stödfunktioner som ekonomi. Företagen behöver dock fortfarande hjälp och det är här ekonomikonsulten har en viktig roll framåt.
Blogg

Hur har pandemin påverkat ekonomiavdelningens arbete?

Pandemin drev snabbt och skoningslöst fram förändringar i företagens arbetssätt och det blev tydligt att förmågan till anpassning och utveckling i en orolig omvärld är kritisk för framgång. Hur tar vi det med oss framåt och vilka förändringar blir bestående i ekonomiavdelningens sätt att arbeta?
Blogg

Del 1: Hur kan kan ekonomiavdelningens arbete bli mer hållbart?

Högt arbetstempo, uppradade deadlines, ökade krav på tillgänglighet och samtidiga förväntningar på framåtlutat arbete med effektivisering och digitalisering sliter på många ekonomiavdelningar. Ekonomer spelar en viktig roll i samhället, men allt mer tyder på att hållbarheten och ohälsan försämras. För att du som ekonom ska hålla genom hela arbetslivet behöver vi tillsammans arbeta för att vända den trenden. Hur kan vi skapa en mer hållbar arbetssituation, som förbättrar både leveransen och arbetsglädjen?
Blogg

Del 2: Hur kan kan ekonomiavdelningens arbete bli mer hållbart?

Arbetssituationen för ekonomer kan vara påfrestande och på sikt riskera att leda till försämrad hållbarhet och påverkan på hälsan. För att du som ekonom ska hålla genom hela arbetslivet behöver vi tillsammans arbeta för att vända den trenden. Hur kan vi skapa en mer hållbar arbetssituation, som förbättrar både leveransen och arbetsglädjen? I del 1 av den här artikelserien fokuserade vi på tydlighet kring mål, ansvar och tillgänglighet samt på hur mindre justeringar i arbetsflöden kan minska frustration och eliminera energitjuvar.
Fler inspirationskällor