Skip to content

Träffsäkert i rekrytering av Business Analyst till Nobina

”Det var en snabb process där vi gick från första möte till en signad kandidat på bara två månader. Vi fick dessutom in en kandidat som vi är mycket nöjda med. Även efter att rekryteringen var klar har Åsa haft fortsatt återkoppling och uppföljning vilket vi uppskattar.” Det säger Mathias Heidorn på Nobina Sverige, som tog hjälp av EQonomy med en ersättningsrekrytering av en Business Analyst.
Success Story

Nobina är Nordens största bussoperatör och kör kollektivtrafik i hela Norden. Företaget arbetar med både upphandling och kommersiell trafik. Upphandling utgör en stor del av arbetet där man tittar både på ny upphandling såväl som befintliga kontrakt.

Åsa Schramm på EQonomy arbetade från första mötet med Nobina, som tyckte att hon fångade upp väldigt bra vad de var ute efter. Kravprofilen stämde väl överens med vad de sökte och de valde bara att komplettera med ett par saker kring personens egenskaper. De kandidater som sedan presenterades under kandidatpresentationen stämde mycket väl överens med den profil man kommit överens om och var ute efter.

I arbetet med att ta fram kravprofil ansåg EQonomy att det var relevant att träffa fler personer i arbetsgruppen för att fullt förstå vilka egenskaper som var viktiga för att passa gruppen. Åsa intervjuade flera personer för att involvera andra som fick komma med inspel, utöver rekryterande chef.

”Åsa löste rekryteringen väldigt professionellt. Det kändes som att hon förstod snabbt vad vi sökte. Vi diskuterade lite och hon fångade snabbt upp vilken profil vi sökte, både kompetens- och erfarenhetsmässigt, men även personen i sig”, säger Mathias.

Hur upplever Nobina att Eqonomys insats har påverkat verksamheten?

Mathias berättar att den kandidaten Nobina landade i, såväl som de andra de träffade, verkligen överensstämde med företaget behov – och till och med lite till. Samtliga kandidater hade konkret och bra erfarenhet och kompetens i linje med vad företaget sökte och de upplever att det slutade med att de fick in en ännu bättre kandidat än vad de förväntat sig. EQonomy lyckades på så sätt öka både kompetens- och erfarenhetsnivå för rollen.

”Allt grundades i att ni snabbt förstod vilket behov vi hade. Vi är väldigt nöjda med hela processen. Åsa var genomgående formidabel med återkoppling och jag kände mig väldigt trygg med statusen hela vägen.”