Skip to content

Skräddarsydd rekryteringsutbildning

GastroMerit erbjuder branschutbildningar för personer verksamma inom restaurang. Efter flertalet förfrågningar från branschen om att hålla en rekryteringsutbildning bestämde man sig för att erbjuda en kurs inom området rekrytering. Läs mer om hur GastroMerit och Rekryteringsskolan samarbetade för att ta fram en helt ny typ av skräddarsydd rekryteringsutbildning för branschen. 
Success Story

Branschens behov fick styra upplägget

Tillsammans med GastroMerit byggde vi en två dagar lång utbildning, berättar Ann-Christine Stafwerfeldt, affärsområdeschef för Rekryteringsskolan. Utbildningen skulle vara riktad mot personer med ett stort behov av att rekrytera, till exempel restaurangchefer och konferenschefer. Verksamhetsansvariga som är vana vid en omfattande personalomsättning och stora rekryteringsbehov.

Det vi gjorde var att ta fram ett helt skräddarsytt upplägg utifrån branschens behov. I en behovsanalys tog vi reda på vilka utmaningar en restaurangchef står inför och vad behöver hen för verktyg för att genomföra en så bra rekrytering som möjligt? Det viktigaste var att säkerställa att rekryterande chefer skulle kunna genomföra en effektiv, kvalitetssäker och snabb rekryteringsprocess – vart som helst, när som helst.

Verksamhetsnära utbildningar

Det var också viktigt att utbildningarna var förankrade i den dagliga verksamheten. Samtliga deltagare skulle lämna utbildningarna med en praktisk verktygslåda och nya insikter som de skulle kunna ha nytta av i sin vardag. Som chef är rekrytering ett av de viktigaste uppdragen man har, menar Ann-Christine. Att utbilda sig för att kunna genomföra effektiva och rättvisa rekryteringar ökar sannolikheten att få in rätt person till sitt team, men gör även att rekrytering blir både lättare och roligare.

Det första utbildningstillfället genomfördes hösten 2016. Deltagarna kunde till exempel ha med sig ett case från sin verksamhet. Några valde att arbeta utifrån en planerad rekrytering medan andra valde ett påhittat case för en av sina vanligaste personalgrupper. Caset arbetade de sedan vidare med och utvecklade löpande under de två utbildningsdagarna. Det var uppskattat av deltagarna och gav dem konkreta verktyg och mallar att kunna använda redan nästa dag.

I skrivande stund har vi utbildat en stor mängd chefer inom restaurangvärlden, med goda resultat. Vill du veta mer om våra skräddarsydda utbildningsupplägg, kika in på rekryteringsskolan och läs mer!

Om GastroMerit:

GastroMerit är Martin & Serveras interna utbildningsverksamhet. Vi erbjuder kurser och utbildningar för yrkesverksamma inom restaurangbranschen.

martinservera.se/gastromerit