Skip to content

Customer case – Envac

Kan man göra en träffsäker rekrytering under tidspress?

Bakgrund

Envac är ett av de mest innovativa företagen inom den globala industrin för automatiserad insamling av avfall. Med visionen att skapa smartare städer, förbättra livskvalitén idag och lämna en grönare planet för kommande generationer. Under 2021 befann sig ekonomiavdelningen på Envac i en expansionsfas och behövde på kort tid hitta kompetent personal som passade in i laget. Per-Anders Bohman, ekonomichef på Envac, valde att ta hjälp av Eqonomy och Lisa Kayser.

Baserat på Envacs utmaning och akuta behov kom Lisa och Per-Anders fram till att den perfekta lösningen: en initial konsultlösning med chans till direkt rekrytering efter 8 månader. På så sätt kunde en resurs vara på plats så snabbt som möjligt.

”Jag har tidigare använt många olika byråer med olika resultat. I detta fall var tidsaspekten extra viktig och vi hade inte tid att hamna fel. Därför valde jag att vända mig till er på Eqonomy som jag varit väldigt nöjd med vid tidigare tillfällen.”

Per-Anders Bohman, ekonomichef på Envac

Kundens förväntningar på en rekryteringspartner

  • Djup förståelse för vår verksamhets behov.
  • Tydlig kommunikation och transparens under processens gång.
  • Snabbt agerande och förmågan att hitta passande kandidater.

Vi ställde några frågor till Per-Anders Bohman, ekonomichef på Envac

2 snabba frågor om utmaningarna

Vad var er största utmaning och varför valde ni att ta hjälp av extern byrå?
Utmaningen vi stod inför var att på kort tid hitta kompetent personal som dessutom passade in i vårt lag.

Hur gick det till när ni gjorde valet av extern byrå?
Jag har alltid kontakt med olika rekryteringsbyråer och har tidigare använt flertalet byråer med olika framgång. Men eftersom vi inte hade tid eller möjlighet att hamna fel med rekryteringen den här gången så vände jag mig till er på Eqonomy som jag varit väldigt nöjd med vid tidigare tillfällen. Det är en stor utmaning att hitta rätt person som passar in i det lag man redan byggt på kort tid. Därför tyckte jag det var en bra lösning som vi kom fram till, att först ta in en konsult för att säkerställa att det rätt person på rätt plats för att därefter ha möjlighet att anställa personen framöver.

2 snabba frågor om upplevelsen

Vad är viktigt för dig under en rekryteringsprocess med en extern partner?
Jag tycker det är avgörande att partnern har förståelse för våra behov, en tydlig kommunikation och transparens samt snabbt agerande och förmågan att hitta passande kandidater. I jämförelse med andra byråer är Eqonomy väldigt professionella och har förmågan att snabbt hitta passande kandidater. Vi blir professionellt bemötta och får våra behov tillgodosedda på ett effektivt sätt.

Vad har samarbetet med Eqonomy lett till?
Vi har fått in skräddarsydda kandidater på väldigt kort tid som kunnat leverera och utvecklas över tid tillsammans med oss.

Resultatet då?

Vad har kunden sett för resultat? 

“Lisa hjälpte oss att hitta rätt pusselbit väldigt snabbt. För oss var det en fördel att ta in en konsult först, men vi trivdes så bra med Iryna att vi sedan valde att anställa henne hos oss. Konsulterna som Eqonomy har hjälpt oss hitta har gjort oss mer effektiva och bidragit till att höja kvaliteten på vår avdelning.” Säger Per-Anders.

Ur konsultens perspektiv:

Intervju med Iryna Shevchuk

”Jag är så tacksam till Lisa att hon gav mig den här chansen och såg potentialen i mig. Jag hade många intervjuer, Lisa var den som verkligen såg något i mig och det är jag mycket tacksam för.”

Det berättar Iryna Shevchuk när vi träffades för några veckor sedan för att prata om hennes tid som konsult hos Eqonomy. Iryna kom i kontakt med Eqonomy och Lisa Kayser via LinkedIn. 

”Vi fick kontakt och bokade ett möte, det gick mycket snabbt och var professionellt. Under intervjun ställde Lisa flera frågor om mig och min familj och min bakgrund. Jag förstod efter när Lisa återkom med flera förslag på roller att hon verkligen ville lära känna mig som person. Hon tog reda på mina drivkrafter, styrkor och svagheter och hittade därefter den perfekta arbetsplatsen för mig.”

Det perfekta första konsultuppdraget för Iryna blev som ekonomiassistent hos Envac där Iryna snabbt visade framfötterna i rollen och utvecklades med stormsteg. Hennes drivkraft att ständigt lära och utvecklas resulterade i att Envac efter åtta månader valde att anställa Iryna. Iryna tog även möjligheten att utvecklas inom andra områden så som lön och HR, något hon visade sig ha både intresse och fallenhet för. Idag jobbar Iryna som HR- och Accountant Assistant.

Rekrytering är ett hantverk

Att matcha rätt kompetens med rätt företag är ett hantverk, det är lite som att lägga ett pussel. Saknas en eller flera bitar är det svårt att se hela bilden. I dagsläget händer det otroligt mycket på marknaden och företagens behov av att hitta rätt person snabbt är stort. Vi på Eqonomy jobbar hela tiden med att ha våra talanger redo så att vi kan hjälpa företag med det de behöver – i rätt tid. Söker du en ny stjärna till ditt team? Tveka inte att höra av dig till oss!

Hör av dig om du har liknande behov i din verksamhet

I mitt arbete får jag möjligheten att bygga relationer och skapa kontaktnät genom intressanta möten och givande kundsamarbeten. Något av det roligaste i mitt jobb är att matcha rätt person för rätt uppdrag och att sedan följa den personen, samt finnas där som ett bollplank på vägen för både konsult och uppdragsgivare.

Hälsningar Lisa Kayser

Inspiration

Ta del av mer inspiration
Event

Webinar 24-månadersregeln

Blogg

Så skapar du som ekonomichef en trivsam arbetsmiljö

Vi vet sedan tidigare att ekonomers hälsa är i riskzonen. Ekonomichefer står inför utmaningen att främja inte bara produktivitet och resultat, utan även medarbetares välbefinnande och hållbarhet. En viktig del i detta blir självledarskapet. Genom att inspirera och stötta anställda att ta kontroll över sina egna arbetsliv kan chefer skapa en kultur av ansvarstagande och hållbarhet.
Guide

2024: Eqonomy tog pulsen för tredje året i rad

Är du redo att dyka in i ekonomernas värld och upptäcka vad som driver och utmanar dem i deras yrkesliv? Eqonomys rapport för 2024 är här, och den är fylld med insikter som inte bara kommer att väcka din nyfikenhet utan också ge dig insikter i hur du kan förbättra din arbetsvardag.
Event

Från ekonomifunktion till proaktiv utvecklingsmotor

Ta del av webinaret i efterhand
Blogg

2024: Den gröna omställningen och ekonomiavdelningens roll framåt!

Den gröna omställningen är en av de största utmaningar som företag står inför under 2024. För att lyckas med det här behöver organisationer ha en god förståelse för hållbarhetsfrågor och hur det påverkar deras verksamhet. Detta ställer nya krav på ekonomiavdelningarna, som behöver kunna rapportera och analysera hållbarhetsdata på ett effektivt sätt.
Blogg

IT-attackers påverkan på ekonomiavdelningen

Företag och organisationer har blivit beroende av avancerad teknik och system för att hantera sina ekonomiska processer. Tyvärr ökar också hoten mot företags IT-säkerhet, vilket kan få allvarliga konsekvenser för olika avdelningar inom organisationen. En av de mest kritiska avdelningarna är ekonomiavdelningen, som spelar en central roll i att säkerställa företagets finansiella data och stabilitet.
Blogg

Självledarskap: Ge dina ekonomer verktygen till ett hållbart arbetsliv

Vi vet sedan tidigare att ekonomers hälsa är i riskzonen. Ekonomichefer står inför utmaningen att främja inte bara produktivitet och resultat, utan även medarbetares välbefinnande och utveckling. Ett kraftfullt verktyg för att uppnå detta är att främja självledarskap bland medarbetarna. Genom att inspirera och stödja anställda att ta kontroll över sina egna arbetsliv kan chefer skapa en kultur av ansvarstagande och hållbarhet. I den här artikeln kommer vi att utforska strategier för hur chefer kan främja självledarskap och uppmuntra medarbetare att ta eget ansvar för sin egen hälsa och arbetssituation.
Blogg

Hållbarhetsekonomer: Nyckeln till framtidens ekonomiavdelning!

Framtidens ekonomiavdelningar står inför en rad utmaningar och förändringar. Den snabba teknologiska utvecklingen, digitaliseringen och det ökade fokuset på hållbarhet har satt nya krav på ekonomer och deras roller. Enligt vår senaste pulsmätning är det tydligt att vissa roller kommer att vara särskilt avgörande de kommande fem åren.
Guide

Vi tog pulsen på svenska ekonomiavdelningar… igen | 2023

Under våren 2023 gick vi ut med årets undersökning. Med över 500 svar från ekonomer och ekonomichefer kartlägger undersökningen en stor andel av yrkesgruppen och kan ge oss en tillförlitlig bild över resonemang kring utmaningar, framtidens viktigaste roller och våra ekonomers hälsa.
Guide

Vi tog pulsen på Sveriges ekonomiavdelningar | 2022

För att vi ska lyckas matcha ekonomer med verksamheter behöver vi först och främst förstå deras utmaningar. Både ledarens och medarbetarnas utmaningar och frågeställningar är viktiga för oss, och för att vi ska kunna vägleda och coacha våra kandidater och kunder rätt behöver vi en grund att stå på. För oss har det alltid varit viktigt att ha örat mot rälsen och arbeta med data som grund för våra beslut. Att lita på magkänslan är inte alltid bra – utan vi behöver stärka upp det med bra fakta och siffror.Ladda ner pulsmätningen här!
Blogg

En hög lön – inte tillräckligt för att attrahera dagens ekonomer

Som en del av initiativet EkonomBoosten genomförde vi i april en undersökning där vi frågade ekonomer om deras arbetssituation, utmaningar och trender. Årets undersökning indikerar att medarbetarnas krav på arbetsgivaren har förändrats. Förutom enbart lön har faktorer som ledarskap och arbetsuppgifter seglat upp i toppen på listan med anledningar till att man väljer en arbetsgivare. Vilka åtgärder kan du som arbetsgivare vidta för att möta efterfrågan, attrahera talanger och behålla kompetent personal i många år framöver?
Blogg

Den dolda hälsorisken som plågar ekonomichefer

Som en del av initiativet EkonomBoosten genomförde vi i april en undersökning där vi frågade ekonomer om deras arbetssituation, utmaningar och trender. Resultatet ger en inblick i den pågående kampen ekonomichefer står inför när det gäller återhämtning och stöd i sina arbetsliv. 44 procent oroar sig för hälsan vid nuvarande arbetsbelastning! Vår analys av resultaten pekar på tydliga utmaningar som påverkar deras välbefinnande.
Event

Uthållighet & kvalitet på motivation med Therese Alshammar

House of Wise på Linnégatan 87 eller digitalt
Success Story

Kan man göra en träffsäker rekrytering under tidspress?

Under 2021 befann sig ekonomiavdelningen på Envac i en expansionsfas och behövde på kort tid hitta kompetent personal som passade in i laget. Per-Anders Bohman, ekonomichef på Envac, valde att ta hjälp av Eqonomy och Lisa Kayser.
Blogg

Hur kan automatisering och digitalisering göra ekonomer mindre stressade?

Vi lever i teknikens guldålder med ny AI-intelligens som implementeras för att underlätta våra liv. Även ekonomers arbetsliv underlättas av att systemen i allt större utsträckning tänker själva.
Blogg

Stressade medarbetare? Det här krävs av dig som ekonomichef

Hållbart betyder att någonting ska vara tillräckligt stadigt för att stå emot påfrestningar. Ett hållbart företag börjar med hållbara medarbetare.
Event

Skandias resa mot förbättrad styrning och analys!

Stockholm
Blogg

Viktiga kompetenser när ekonomiavdelningens roll förändras

När ekonomiavdelnings roll i organisationen går från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning, förändras också kraven på kompetenser och förmågor. Från att i många fall ha varit en undanskymd funktion som till stor del rapporterar historisk data, går ekonomiavdelningen mot att allt mer framåtlutat driva affärsvärde. Funktionen förväntas blir både effektivare och mer strategisk, med tyngdpunkt på att förse verksamheten med ännu bättre stöd i att planera, följa upp och utveckla.
Blogg

Ekonomikonsulter är det nya svarta

Det finns en trend i att de riktigt stora organisationerna blir allt färre och i att små- och medelstora organisationer gärna vill skala ner och effektivisera stödfunktioner som ekonomi. Företagen behöver dock fortfarande hjälp och det är här ekonomikonsulten har en viktig roll framåt.
Blogg

Hur har pandemin påverkat ekonomiavdelningens arbete?

Pandemin drev snabbt och skoningslöst fram förändringar i företagens arbetssätt och det blev tydligt att förmågan till anpassning och utveckling i en orolig omvärld är kritisk för framgång. Hur tar vi det med oss framåt och vilka förändringar blir bestående i ekonomiavdelningens sätt att arbeta?
Ta del av mer inspiration