Skip to content

Nytt behov av en HR-controller till Ahlsell

Ahlsell är en stor arbetsgivare som lägger ned mycket resurser och engagemang i resan mot att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Eva Blomqvist, Lönechef på Ahlsell, såg tillsammans med sina kollegor på HR ett behov av en HR Controller och tog beslutet att de behövde rekrytera. De funderade över kravprofilen och landade i att det var en person med ekonomisk bakgrund och med god analytisk förmåga som de behövde. Eva hade tidigare samarbetat med Wise Professionals och hade en etablerad kontakt. Nu fick hon träffa Åsa Schramm, Senior Rekryteringskonsult på EQonomy.
Success Story

Behovet var lite speciellt; en ny roll där man inte hade en tydlig arbetsbeskrivning eller kravprofil. ”Vi såg ett glapp i bearbetandet av data från lönesystemet för att få ut kvalificerad statistik som behövs inom organisationen. Vi behövde kvartalsvis ta ut statistik och varje kvartal var känslan att vi fick uppfinna hjulet igen, vilket inte var så smidigt”, berättar Eva.  Inom HR kände man att man behövde någon som kunde lyfta blicken och som kunde jobba med analys, rapportering och statistik. Egentligen någon som kunde agera som en länk mellan HR och ekonomifunktionen. Personen man letade efter behövde också kunna vara med i upphandlingen av ett HR-system samt vara systemägare för det systemet.

Ahlsell upplever hela rekryteringsprocessen som mycket bra och med ett trevligt bemötande från början till slut. ”Processen var tydlig och uppstrukturerad och då jag har mycket att göra var det skönt att Åsa styrde och med gott humör ledde mig genom processen”, menar Eva. Hon upplever att kandidaten de nu har anställt var mer än de förväntade sig och att resultatet av rekryteringsprocessen blev mycket bra. ”Processen var smidig och ni var inlyssnande till vårt behov. Jag är väldigt nöjd med de presenterade kandidaterna och jag gillade också upplägget med att vi hade en kandidatpresentation hos er, där jag fick ett fint helhetsintryck av Wise Professionals”, avsluta Eva.

Om företaget

Ahlsell är verksamma som grossister inom vatten & avlopp, värme & sanitet, ventilation, isolering, el, kyl, bygg, verktyg samt förnödenheter och personlig skyddsutrustning. Man är rikstäckande och har i dagsläget 120 butiker från Kiruna i norr till Ystad i söder samt ca 3200 anställda i Sverige.