Skip to content

Nordic Guarantee fick ett brådskande behov av tre redovisningsekonomer

Sveriges Veterinärförbund är en ideell, facklig intresseförening med syfte att främja Nordic Guarantee är experter på garantier till det nordiska näringslivet och har som ambition att erbjuda garantier inom alla de områden som deras kunder har behov av att täcka. 
Som många gånger i livet händer allt på samma gång. Så blev det även för Nordic Guarantee när tre kollegor oberoende av varandra slutade i sina roller inom ett kort tidsspann.
Success Story

Malin Karlberg, Finance Manager, hade varit ekonomichef på bolaget ett tag när hon märkte att en av medarbetarna inte verkade trivas fullt ut. I samband med detta beslutade sig Malin att agera proaktivt, genom att ta kontakt med Åsa Schramm på EQonomy. De förberedde sig för en rekrytering för att ha allting på plats inför en eventuell kommande händelse att kollegan ville röra sig vidare.

Malins bedömning var korrekt och kollegan sade upp sig. Med förberedelserna på plats kunde Åsa snabbt ta vid och rekryteringsprocessen för en redovisningsekonom drogs igång. Under samma period gick ytterligare två anställda vidare och behovet utökades med ytterligare två redovisningsekonomer. Tack vare kontakten med EQonomy och tidigare förberedelser kunde även de rollerna hanteras med snabbhet och kvalitet.

Ett nätverk med ekonomer

Malin valde EQonomy därför att hon kände till att de har ett stort nätverk av ekonomer och ville därför känna på företaget. EQonomy började med att sätta upp en tydlig plan och tidsram för rekryteringarna för att kunna fylla rollerna så snabbt och smidigt som möjligt. De satte ihop en attraktiv annons som också genererade ett bra urval av kandidater. EQonomy genomförde alla tester och djupintervjuer efter urvalet av ansökningarna. Efter möte med Malin fick kandidaterna träffa bolagets HRrepresentant innan de anställdes. Åsa var hela tiden flexibel och hade kontakten direkt med HR för att inte behöva gå via Malin. ”Det har hanterats mycket effektivt och smidigt och processen har kunnat gå vidare så snabbt som möjligt”, tycker Malin.

Nordic Guarantee är nöjda med att de har fått in kompetent personal som har lyft inte bara kompetensnivån, det har även blivit ett stort lyft i hela teamet – redan efter den första rekryteringen. Teamet upplever att de tillsammans med de nya kollegorna kan supporta sin verksamhet på ett helt nytt sätt.

Under processen kände sig Malin lugn och trygg i att allt ”löser sig som det ska” och att om de hade de stött på problem, hade EQonomy löst även dem och återkommit så fort det fanns något besked. ”EQonomy har hela tiden haft jättebra återkoppling”, säger Malin. ”Jag kan sammanfatta det som smidigt, professionellt och trevligt – en trevlig helhetsupplevelse helt enkelt!”