Skip to content

Löpande rekryteringar i takt med tillväxt – ExOpen

ExOpen är ett väletablerat företag på marknaden som utvecklar och säljer budget-, prognos- och rapporteringslösningar. Företaget grundades för över 20 år sedan och är idag 40 anställda som hjälper svenska företag, framförallt ekonomiavdelningar, med deras budgetprocess och rapporteringsverktyg.
Success Story

Utvecklingen i bolaget har varit mycket positiv. Ett ökat inflöde av kunder innebär ett ökat behov av duktiga konsulter, framförallt implementationskonsulter som bygger rapporter och skapar budgetlösningar åt ExOpens kunder.

Vi frågade ExOpen hur de kom i kontakt med EQonomy. Stig Lagerqvist, COO/Affärschef i Stockholm, berättar att det började med en ren search på Google för något år sedan och att han då kom i kontakt med Christina Norin-Söderström, Affärsområdeschef på EQonomy. ”Om jag minns rätt så träffade jag en del företag och föll för just EQonomy. Själva erbjudandet skiljer sig inte så mycket mellan rekryteringsbyråerna”, menar Stig. ”När erbjudandet och processerna är snarlika är det konsulterna som skiljer sig åt, alltså personen i fråga”, fortsätter han. Det som var viktigt för ExOpen var empati. ExOpen ville samarbeta med någon som var en god lyssnare, som har beteendevetenskaplig kunskap i kombination med affärsmässighet och affärssinne. ”Man ska ha förtroende för den man jobbar med”.

Att lära känna företaget och kulturen

För att förstå ExOpens behov var EQonomy noga med att lära känna företaget och träffa fler personer inom organisationen – kollegor, konsulter och säljare. De fick en inblick i företagets kultur som är viktig att förstå och fick en bild av vad företagets behov var. För Stig var feedback och nära kontakt av stor vikt under processens gång. ”EQonomy är otroligt duktig på att förstå mig och oss, och är duktig på att hitta kandidater.”

Stig har rekryterat flertalet roller under de senaste två åren där de senaste 5 rekryteringarna har skötts av Rekryteringskonsult Åsa Schramm. Under kravprofilsprocessen tas profilen fram för den annonserade tjänsten. I en kravprofil är det inte bara de självklara grundkraven- och kompetenserna som måste sitta, det är även personlighet och kultur som är avgörande för att få ett lyckat resultat.  ”Att hitta bra kandidater är otroligt viktigt och hittar man bra kandidater så förbättrar det vår verksamhet”, säger Stig. För att nå de bästa kandidaterna för denna roll provade de sig också fram med lite olika varianter på annons, ett samarbete mellan köpare och rekryterare som är viktigt.

”Samarbetet med EQonomy är genomgående okomplicerat. Nu har vi gjort så många rekryteringar tillsammans att uppstartsläget är på plats. När man verkligen behöver någon är tiden också avgörande. Åsa och Christina har bidragit lite grann till vår utveckling helt enkelt. Jag har jobbat med många rekryteringsföretag genom åren, men EQonomy är ett av de bästa samarbetena jag har haft!”