Skip to content

Junior redovisningsekonom Hjärt-Lungfonden

Hjärt-Lungfonden är en ideell förening som grundades 1904. Sedan starten har man blivit 36 anställda och gått från att vara en kulturell förning till att bli en professionell verksamhet. Fonden samlar in och delar ut pengar till forskning inom hjärt-, kärl- och lungsjukdomar, vilket idag är den största dödsorsaken globalt.
Success Story

Katarina Gunsell, ekonomichef på Hjärt-Lungfonden, berättar att de fick ett behov av förstärkning på ekonomiavdelningen, vilket resulterade i kontakten med EQonomy. Katarina sökte en person med goda redovisningskunskaper som kunde vara en förstärkning vid bokslutsarbetet. Katarina och hennes kollegor insåg efterhand att alla rutiner inte helt var på plats och att en resurs behövdes även för den löpande bokföringen. Ekonomiavdelningen behövde således förstärkas med en junior redovisningsekonom.

Hjärt-Lungfonden blev mycket nöjda med rekryteringen och tyckte att det blev en mycket bra matchning. ”En person som är otroligt flexibel, enkel, smidig och funkar i gruppen”, säger Katarina. ”Hela processen har gjort att alla varit delaktiga, så när personen väl kom på plats så kom medarbetaren direkt in i verksamheten och gruppen”.

Katarina är positiv till samarbetet med EQonomy och tycker att Åsa Schramm, rekryteringskonsult, har varit en fantastisk person som bemött alla på ett trevligt sätt och är lyhörd för Hjärt-Lungfondens behov. Alla fyra kandidater som gick vidare till intervju med Katarina hade kompetensen för att klara av arbetet tyckte hon och upplevde att det fanns ett större nätverk av ekonomer hos EQonomy än hon är van vid.

Processen bestod delvis av så kallade speedintervjuer. ”Jag uppskattade processen väldigt mycket och alla fick känna sig delaktiga. Det känns skönt och tryggt att gå via en byrå – ni skötte det väldigt bra”, säger Katarina, som också berättar att hon kommer att rekommendera EQonomy i framtiden.