Skip to content

Fingertoppskänsla och personkännedom

Sveriges Veterinärförbund är en ideell, facklig intresseförening med syfte att främja och bemöta veterinärrelaterade frågor och intressen. Organisationen har ett kansli med 14 anställda och behövde rekrytera en ny kansli-/ekonomichef.  Rollen är av stor vikt för företaget och det var därför mycket viktigt att hitta rätt person med rätt egenskaper och rätt kompetens, berättar förbundsordförande Marja Tullberg.
Success Story

Vikten av att passa in i gruppen

Rollen som kansli-/ekonomichef är en nyckelposition inom Sveriges Veterinärförbund och när den behövde en ersättare valde man därför att lägga hela rekryteringsprocessen hos EQonomy, som har stor kunskap inom området.

Veterinärförbundet var rätt så på det klara med vad de sökte, men i den här rekryteringen var det även extra viktigt att undersöka de egenskaper som är betydande för gruppen och hela organisationen. Åsa Schramm, Rekryteringskonsult, på EQonomy intervjuade personal och lärde känna hela organisationen för att förstå vilka egenskaper hos chefen som är betydande för gruppen såväl som organisationen.

Bemötande är avgörande för affären

Marja hörde Wise Professionals och EQonomy nämnas av ett av de andra stora konsultbolagen och googlade då på Rekryteringsbyrån. I sin bedömning av tre offerter låg EQonomy och ett av de andra företagen på samma prisnivå och trots att det var något över det tredje bolaget valde hon EQonomy. Det intrycket Åsa gav gjorde dem säkra på att de ville arbeta med EQonomy.

”Åsa hade en ödmjuk inställning och en förståelse för organisatoriska frågor på en högre nivå. Det handlar om att förstå egenskaper och inte bara kompetens.”, säger Marja som är oerhört imponerad över hur Åsa satte fingret på hur hela gruppen fungerade och vad de faktiskt behövde för kandidat. ”Helt grymt, fantastiskt faktiskt.” Åsa har utöver rekrytering av ekonomichef även fått agera second opinion i två rekryteringar och intervjustöd i ytterligare en annan.

“100% helt rätt person”

Så uttryckte sig Svenska Veterinärförbundet om resultatet med rekryteringen, som motsvarade förväntningarna på ett utmärkt vis, enligt Marja. ”Väldigt enkelt, det har varit lätt att samarbeta hela tiden, Åsa har varit väldigt tillgänglig i stort och smått och väldigt professionell.”

Hon är imponerad över hur både de själva och kandidaterna har blivit mottagna och ser det som en trygghet att veta att de kandidater som inte gått vidare men varit med i urvalet är glada att ha fått vara involverade i en rekryteringsprocess på EQonomy. Det reflekterar ju vidare på Svenska Veterinärförbundet som potentiell arbetsgivare.

Att Åsa inte enbart såg till rent formella kompetenser, utan även identifierade de egenskaper som är rätt för verksamheten har lett till det goda resultatet. Det gjorde hon på ett otroligt professionellt sätt som kräver en enorm känsla, både fingertoppskänsla och personkännedom, avslutar Marja.