Skip to content

Coca Cola – Att hyra en rekryteringskonsult

Högtryck i organisationen med många pågående rekryteringar och en minskad personalstyrka bland rekryterarna. Det scenariot stod Coca-Cola inför hösten 2016. För att stötta upp verksamheten under en period och inte riskera några avbrott i pågående rekryteringar valde Coca-Cola att hyra in en rekryteringskonsult.
Success Story

Interimskonsult i en övergångsperiod

Coca-Colas Nordic Talent Acquisition Team består idag av ett team som arbetar nordiskt för att stötta den affärsnära verksamheten, och rekryterande chefer, i alla delar av rekryteringsprocessen. Utöver det arbetar teamet även med frågor kring Employer Branding, marknadskampanjer och successionsplanering. Till det här uppdraget behövde vi en konsultativ och erfaren rekryterare, berättar Caroline Dufva, konsultchef på Wise Professionals. Någon som kunde hantera en komplex miljö, med många pågående rekryteringsprocesser och höga krav på en positiv kandidatupplevelse. Vår person skulle inte enbart genomföra rekrytering på ett professionellt sätt utan även kunna vara Coca-Colas ansikte utåt mot kandidater.

Nätverket är hemligheten

Det som gjorde att vi snabbt kunde få till en konsultlösning i det här uppdraget var en tydlig kravställning från vår uppdragsgivare på Coca-Cola, i kombination med ett att vi har ett aktivt och starkt nätverk av rekryterare i ryggen. Vi har under lång tid arbetat med att bygga upp och hålla liv i relationer med några av marknadens absolut bästa rekryterare, berättar Caroline.

Vi ser en trend i att många företag och organisationer just nu väljer att göra merparten av sina rekryteringar själva. Det är ett försök att effektivisera och möta höga rekryteringsbehov internt samtidigt som företagen också vill ha en större kontroll över rekryteringsprocessen, kandidatupplevelsen och kostnader kring rekrytering. Som Rekryteringsbyrå arbetar vi aktivt för att möta detta behov, bland annat genom att kunna erbjuda interima konsulter i en övergångsperiod för att stabilisera och avlasta i den typen av förändringsprocesser.

Om Coca Cola:

Coca-Cola European Partners sysselsätter idag cirka 1600 personer som ansvarar för tillverkning, distribution och försäljning av The Coca-Cola Companys drycker.

Läs mer på www.coca-cola.se.