Cookie Settings Our site uses cookies in order for the site to function properly and for your user experience to be even better. You can read more about them use and control their settings.
Skip to content

Yrkesguide: CFO

CFO (Chief Financial Officer) är en bred och viktig roll i alla typer av organisationer. Här får du veta mer om vad som kan ingå i en CFO:s ansvar och arbetsuppgifter, hur framtidsutsikterna ser ut, vilka löneintervall som finns och vilken bakgrund som brukar krävas för att ta sig an rollen.

Vad gör en CFO?

Som CFO har du ett övergripande ansvar för bolagets finansiella styrning, regelefterlevnad och kvalitetskontroll. I din roll ingår också att stötta och driva verksamheten framåt. Du arbetar nära CEO och ingår vanligtvis i ledningsgruppen. Du har personalansvar för personer i ekonomifunktionen och du förväntas proaktivt effektivisera, utveckla och professionalisera ekonomiarbetet. Din titel titel kan även vara ekonomichef, finanschef och ekonomidirektör.

Rollen som CFO har breddats till att omfatta även affärsplanering och processutveckling, som strategisk partner till CEO. Som CFO säkerställer du stöd till den operativa verksamheten genom databaserade beslutsunderlag och vägledning utifrån analyser och insikter.

Viktiga delar i rollen är också att skapa ordning och reda samt en god överblick av bolagets finansiella struktur. Med höga krav på effektivisering och automatisering förväntas du arbeta mot en kostnadseffektiv och samtidigt värdeskapande ekonomifunktion.

I ett större bolag har en CFO ofta Head of Finance och Head of Controling under sig. I vissa bolag har CFO även ansvar för IT.

Vanliga arbetsuppgifter

Exempel på ansvar och arbetsuppgifter för en CFO:

 • Medlem i företagets ledningsgrupp
 • Deltagande på styrelsemöten
 • Löpande rapportering av resultat och ekonomiska analyser till ledning, styrelse, chefer och verksamhet
 • Personalansvar för ekonomiavdelningen samt ledning av outsourcade funktioner
 • Processer för budget, prognos och uppföljning
 • Intern kontroll, nyckeltal, analyser och rapportskrivning
 • Ansvar för koncernrapportering till moderbolag
 • Ansvar för systemstöd, utveckling och automatisering
 • Instruktioner och rutiner för ekonomifunktionen
 • Driva och delta i arbetet med att kontinuerligt utveckla processer och rutiner
 • Integrera finansiell planering, styrning, processer och rutiner vid uppköp eller sammanslagningar
 • IPO-strategi samband med börsintroduktion
 • CFO har i vissa fall även styrelseuppdrag

CFO lön – vad tjänar man?

Lönen för en CFO skiljer sig åt beroende på till exempel bolagets storlek, erfarenhet och aktuella ansvarsområden. En CFO på ett mindre bolag kan ha en månadslön på ca 60 000 kr och uppåt. På ett större bolag kan lönen vara betydligt högre.

Utbildning till CFO

Utbildningsbakgrunden för en CFO kan variera men i de flesta fall efterfrågas en högre ekonomisk utbildning, till exempel som högskoleekonom eller civilekonom med kandidat- eller magisterexamen i företagsekonomi. Som CFO behöver du också ha erfarenhet av redovisning, budget och årsredovisningar. Det är ofta ett krav eller meriterande att du har tidigare chefserfarenhet.

Framtid för en CFO

Efterfrågan på dig som kvalificerad CFO är hög. Det finns ett stort behov av att driva förändring inom företags och organisationers ekonomifunktioner – kopplat till krav på kostnadseffektivisering, automatisering, AI och ökad tillgång till data. Verksamheten förväntar sig intelligent och databaserat beslutsstöd som kan ligga till grund för värdeskapande insikter som bidrar till verksamhetens utveckling framåt. Med andra ord blir strategisk förändringsledning en spännande utvecklingsmöjlighet och ett viktigt ansvar hos dig som CFO. Vi ser att ekonomifunktionen får en allt större rådgivande roll och du som CFO blir därmed en drivande kraft i en organisations förändringsresa.

Personliga egenskaper för att lyckas som CFO

Som CFO behöver du kunna växla mellan detaljfokus och en strategisk överblick. Du bör vara strukturerad och metodisk, med goda kommunikativa förmågor och ett intresse för möjligheterna med olika systemstöd. En CFO behöver ha ett utpräglat affärstänk med fokus på lönsamhet och produktivitet. Dessutom krävs en stark analytisk förmåga och vana vid att hantera komplexa situationer. I rollen som CFO förväntas du ha ett stort engagemang i att bidra såväl till den dagliga verksamheten som till den långsiktiga planeringen och utvecklingen. För att lyckas som CFO behöver du ha goda ledaregenskaper och förmågan att coacha, motivera och utveckla individer.

Våra referenser

Let’s talk!

Kontakta oss så ser vi tillsammans till att arbetslivet blir ett roligt och fartfyllt äventyr!

Bli inspirerad

Ta del av mer inspiration
Blogg

Viktiga kompetenser när ekonomiavdelningens roll förändras

När ekonomiavdelnings roll i organisationen går från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning, förändras också kraven på kompetenser och förmågor. Från att i många fall ha varit en undanskymd funktion som till stor del rapporterar historisk data, går ekonomiavdelningen mot att allt mer framåtlutat driva affärsvärde. Funktionen förväntas blir både effektivare och mer strategisk, med tyngdpunkt på att förse verksamheten med ännu bättre stöd i att planera, följa upp och utveckla.
Blogg

Ekonomikonsulter är det nya svarta

Det finns en trend i att de riktigt stora organisationerna blir allt färre och i att små- och medelstora organisationer gärna vill skala ner och effektivisera stödfunktioner som ekonomi. Företagen behöver dock fortfarande hjälp och det är här ekonomikonsulten har en viktig roll framåt.
Blogg

Hur har pandemin påverkat ekonomiavdelningens arbete?

Pandemin drev snabbt och skoningslöst fram förändringar i företagens arbetssätt och det blev tydligt att förmågan till anpassning och utveckling i en orolig omvärld är kritisk för framgång. Hur tar vi det med oss framåt och vilka förändringar blir bestående i ekonomiavdelningens sätt att arbeta?
Blogg

Del 1: Hur kan kan ekonomiavdelningens arbete bli mer hållbart?

Högt arbetstempo, uppradade deadlines, ökade krav på tillgänglighet och samtidiga förväntningar på framåtlutat arbete med effektivisering och digitalisering sliter på många ekonomiavdelningar. Ekonomer spelar en viktig roll i samhället, men allt mer tyder på att hållbarheten och ohälsan försämras. För att du som ekonom ska hålla genom hela arbetslivet behöver vi tillsammans arbeta för att vända den trenden. Hur kan vi skapa en mer hållbar arbetssituation, som förbättrar både leveransen och arbetsglädjen?
Blogg

Del 2: Hur kan kan ekonomiavdelningens arbete bli mer hållbart?

Arbetssituationen för ekonomer kan vara påfrestande och på sikt riskera att leda till försämrad hållbarhet och påverkan på hälsan. För att du som ekonom ska hålla genom hela arbetslivet behöver vi tillsammans arbeta för att vända den trenden. Hur kan vi skapa en mer hållbar arbetssituation, som förbättrar både leveransen och arbetsglädjen? I del 1 av den här artikelserien fokuserade vi på tydlighet kring mål, ansvar och tillgänglighet samt på hur mindre justeringar i arbetsflöden kan minska frustration och eliminera energitjuvar.
Success Story

Skräddarsydd rekryteringsutbildning

GastroMerit erbjuder branschutbildningar för personer verksamma inom restaurang. Efter flertalet förfrågningar från branschen om att hålla en rekryteringsutbildning bestämde man sig för att erbjuda en kurs inom området rekrytering. Läs mer om hur GastroMerit och Rekryteringsskolan samarbetade för att ta fram en helt ny typ av skräddarsydd rekryteringsutbildning för branschen. 
Success Story

Rekrytering av redovisningsekonom till Sveriges Författarförbund

Högtryck i organisationen med många pågående rekryteringar och en minskad Går det att hitta en strukturerad ekonom som trivs i en kreativ författarmiljö? Vad blir viktigt att fokusera på i en rekrytering av redovisningsekonom när en lång önskelista möter en snäv tidsplan? Det var frågeställningar som EQonomy och Sveriges Författarförbund arbetade med i jakten på en ny medarbetare till ekonomiavdelningen.
Success Story

Coca Cola – Att hyra en rekryteringskonsult

Högtryck i organisationen med många pågående rekryteringar och en minskad personalstyrka bland rekryterarna. Det scenariot stod Coca-Cola inför hösten 2016. För att stötta upp verksamheten under en period och inte riskera några avbrott i pågående rekryteringar valde Coca-Cola att hyra in en rekryteringskonsult.
Success Story

Att välja rätt utifrån värderingar

”Våra värderingar är mer av en ryggmärgsfunktion, eller kanske till och med instinkter. Vi har valt att inte göra det varken svårare eller lättare än så. Men vi kräver att alla som arbetar hos oss ställer sig bakom dem. Helhjärtat, och fullt ut.”Så står det skrivet på teknikkonsultfirman Berotecs hemsida och det går inte att ta miste på vikten av gemensamma värderingar, när vi träffar Urban Gjers, medgrundare till Berotec.
Success Story

Träffsäkert i rekrytering av Business Analyst till Nobina

”Det var en snabb process där vi gick från första möte till en signad kandidat på bara två månader. Vi fick dessutom in en kandidat som vi är mycket nöjda med. Även efter att rekryteringen var klar har Åsa haft fortsatt återkoppling och uppföljning vilket vi uppskattar.” Det säger Mathias Heidorn på Nobina Sverige, som tog hjälp av EQonomy med en ersättningsrekrytering av en Business Analyst.
Success Story

Nordic Guarantee fick ett brådskande behov av tre redovisningsekonomer

Sveriges Veterinärförbund är en ideell, facklig intresseförening med syfte att främja Nordic Guarantee är experter på garantier till det nordiska näringslivet och har som ambition att erbjuda garantier inom alla de områden som deras kunder har behov av att täcka. Som många gånger i livet händer allt på samma gång. Så blev det även för Nordic Guarantee när tre kollegor oberoende av varandra slutade i sina roller inom ett kort tidsspann.
Success Story

Fingertoppskänsla och personkännedom

Sveriges Veterinärförbund är en ideell, facklig intresseförening med syfte att främja och bemöta veterinärrelaterade frågor och intressen. Organisationen har ett kansli med 14 anställda och behövde rekrytera en ny kansli-/ekonomichef.  Rollen är av stor vikt för företaget och det var därför mycket viktigt att hitta rätt person med rätt egenskaper och rätt kompetens, berättar förbundsordförande Marja Tullberg.
Success Story

Löpande rekryteringar i takt med tillväxt – ExOpen

ExOpen är ett väletablerat företag på marknaden som utvecklar och säljer budget-, prognos- och rapporteringslösningar. Företaget grundades för över 20 år sedan och är idag 40 anställda som hjälper svenska företag, framförallt ekonomiavdelningar, med deras budgetprocess och rapporteringsverktyg.
Success Story

Junior redovisningsekonom Hjärt-Lungfonden

Hjärt-Lungfonden är en ideell förening som grundades 1904. Sedan starten har man blivit 36 anställda och gått från att vara en kulturell förning till att bli en professionell verksamhet. Fonden samlar in och delar ut pengar till forskning inom hjärt-, kärl- och lungsjukdomar, vilket idag är den största dödsorsaken globalt.
Success Story

Nytt behov av en HR-controller till Ahlsell

Ahlsell är en stor arbetsgivare som lägger ned mycket resurser och engagemang i resan mot att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Eva Blomqvist, Lönechef på Ahlsell, såg tillsammans med sina kollegor på HR ett behov av en HR Controller och tog beslutet att de behövde rekrytera. De funderade över kravprofilen och landade i att det var en person med ekonomisk bakgrund och med god analytisk förmåga som de behövde. Eva hade tidigare samarbetat med Wise Professionals och hade en etablerad kontakt. Nu fick hon träffa Åsa Schramm, Senior Rekryteringskonsult på EQonomy.
Blogg

Hur bygger man en stark kultur?

I ett tidigare inlägg har vi skrivit om att 25% av nyanställda väljer att lämna sitt jobb inom de två första månaderna samt att företag med en tydlig strategi för Talent Management har hela 87% bättre möjlighet att ”hire the best people”. Det blir alltmer tydligt att arbetet inom Employer Branding behöver fokusera på att bygga en stark företagskultur. Lyckas man med det har man allt att vinna.
Blogg

Ska vi göra slut nu?

Visste du att under ett år funderar 1.8 miljoner anställda i Sverige på att byta arbetsplats? 1.1 miljoner av alla dessa gör slag i saken och faktiskt gör det. Detta enligt siffror från Trygghetsrådet. Enligt psykologen Filippa Johansson på företaget Cubiks sker ett arbetsbyte oftare under perioder som innehåller naturliga avbrott, tillexempel runt jul, under sommarsemestern eller under en föräldraledighet.
Blogg

Att hyra en konsult skapar mervärde

Nu är vi några månader in i 2022 och det fullkomligt kokar på arbetsmarknaden. Företag lägger ut jobbannonser som aldrig förr, och rekryteringstakten är otroligt hög. En utmaning vi ser på arbetsmarknaden allt oftare är att efterfrågan är högre än utbudet. Det är definitivt kandidatens marknad just nu. Inom områden såsom IT och utveckling har kompetensbrist länge varit ett faktum, men nu börjar samma utmaning märkas av inom områden som ekonomi, marknad, HR och administration. Vi som företag behöver fundera kring hur vi bygger upp våra team. Permanenta rekryteringar är ju faktiskt inte den enda vägen att gå!
Blogg

Gör robotiseringen redovisningsekonomerna till vår tids dinosaurier?

Med rätt verktyg går det att vinna över maskinerna. Vi har listan på förmågorna som krävs år 2020.
Blogg

Hur du rekryterar utifrån ålder och handslag

”Enkätsvaren visar att det finns tre egenskaper som arbetsgivarna anser är viktiga och som de oroar sig för att arbetstagare över 40 år har börjat förlora: förmågan att lära sig nya saker, att vara anpassningsbar och flexibel samt driven och initiativrik” (DN Debatt 15 juni 2017).
Ta del av mer inspiration