Skip to content

Privacy Policy

Dina uppgifter är viktiga för oss. På denna sida kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Genom att fylla i dina uppgifter i något av våra formulär samtycker du till att vi lagrar och behandlar dina personuppgifter, samt skickar nyhetsbrev och annan marknadsföring. Du kan närsomhelst avregistrera dig från våra utskick genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket. Nedan kan du läsa mer om hur vi arbetar med personuppgifter.


Vår privacy policy innehåller information om hur vi hanterar dina personuppgifter. Läs gärna igenom vår fullständiga integritetspolicy, som gäller från 25:e maj 2018, innan du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter.

Vanliga begrepp

Personuppgifter är information som enskilt eller tillsammans med andra uppgifter kan användas för att identifiera, lokalisera eller kontakta en individ. Exempel på personuppgifter är namn, telefonnummer och IP-adress.

Behandling av personuppgifter innebär all typ av hantering av personuppgifter, till exempel: insamling, analysering, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som fastställer syftet med behandling av personuppgifter och som bestämmer vilka personuppgifter som efterfrågas. Det är personuppgiftsansvarig som är ytterst ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter sker enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Wise Professionals AB är personuppgiftsansvarig

Wise Professionals AB är moderbolaget bakom Eqonomy och är således personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka typer av information samlar vi in?

När du kontaktar oss som kund, söker en tjänst som kandidat eller konsult, registrerar dig via ett formulär kan du bli ombedd att lämna ifrån dig information. Beroende på situation kan vi komma att be om följande personuppgifter:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Företag
 • Titel
 • Andra uppgifter såsom fritextfrågor eller formulärsvar

Information från andra källor

När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter godkänner du även att vi kan komma att registrera annan information om dig som du har lämnat till oss tidigare i andra sammanhang. Baserat på offentligt tillgänglig information kan vi även komma att komplettera dina registrerade uppgifter med bransch, ytterligare kontaktinformation, information om tidigare arbetsplatser eller arbetstitel. Är du kund till oss kan vi komma att komplettera dina uppgifter med ytterligare kontaktinformation som du lämnat till oss via exempelvis tidigare jobbansökan eller kunduppdrag.

Hur använder vi informationen?

Informationen som du ger ifrån dig används för följande ändamål:

 • Marknadsföringsaktiviteter i form av utskick eller telefonkontakt
 • Kundvård och informationsinsatser kring våra erbjudanden och jobbmöjligheter
 • Statistik och underlag kring användarbeteenden för att förbättra vår hemsida och användarupplevelsen
 • Så att vi kan ge dig en mer personlig upplevelse och leverera produkterbjudanden och annat innehåll som du kan vara intresserad av


Vi ber om dina kontaktuppgifter för att:

 • Svara på förfrågningar och jobbansökningar
 • Skicka efterfrågat material, eller på annat sätt uppfylla det vi åtagit oss i utbyte mot att du skickar in dina uppgifter
 • Upprätta och bibehålla en dialog
 • Skicka information som kan vara av intresse för dig
 • Lägga till dig på utskickslistor för nyheter och annat innehåll du själv valt att ta del av
 • Boka plats på seminarium eller andra event

Samtycke till mejlutskick, direktmarknadsföring och fortsatt kontakt

När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter enligt de syften angiven ovan samtycker du till att:

 • Vi behandlar dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy
 • Vi kan skicka direktmarknadsföring till dig via e-post om våra tjänster
 • Vi får kontakta dig via e-post eller telefon
 • Prenumerera på den typ av mejlutskick du själv har valt att tacka ja till. Du kan uppdatera dina prenumerationsinställningar och tacka nej till vidare utskick genom att följa den länk som du hittar längst ner i alla våra utskick, eller genom att kontakta oss direkt.

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi behandlar bara personuppgifter så pass länge att vi kan uppfylla syftet för deras insamling, därefter raderar vi datan.

Vem kan ta del av uppgifterna?

Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för ett begränsat antal personer inom företaget som arbetar på avdelningarna för marknad, försäljning, leverans och kandidathantering.

Vi delar viss information inom ramen för samarbete med tredje part

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part. Finns det en pågående sälj-, kund-, eller rekryteringsdialog mellan dig, oss och någon av våra samarbetspartners kan vi komma att dela information om dig i form av:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Vilket företag du arbetar för

Har vi registrerat dina uppgifter i samband med ett event som vi genomför tillsammans med en extern part kan vi komma att överföra samma kategorier av personuppgifter som angivet ovan samt eventuellt svar på ytterligare formulärfrågor eller fritextsvar.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Din personliga information lagras bakom säkrade nätverk och är tillgänglig för enbart ett begränsat antal personer som har speciella rättigheter till dessa system. Dessa personer är skyldiga att hålla informationen konfidentiell. Dessutom, all känslig information som du anger är krypterad via SSL (Secure Socket Layer technology).

Uppgifterna hanteras inom ramen för dataskyddsförordningen, GDPR. All information omfattas av sekretssavtal och vår personal har tillgång till endast de system och funktioner som deras arbetsuppgifter kräver.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig

Från och med den 25:e maj 2018 börjar den nya dataskyddslagen att gälla. Du har då rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig i form av ett registerutdrag. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Drar du tillbaka ditt samtycke kommer vi att ta bort de uppgifter vi har om dig. Observera att radering av dina personuppgifter hos oss kan påverka leveransen av information inom ramen för en kundrelation, samt eventuellt påverka pågående dialoger.

Vill du dra tillbaka ditt samtycke, eller begära registerutdrag, rättning eller radering tar du kontakt med oss på den e-postadress vi har angett under avsnittet för kontaktuppgifter. För att ta del av ditt registerutdrag behöver du skicka en elektronisk kopia på ett signerat dokument med din förfrågan.

Kontaktuppgifter till Wise Professionals AB och Eqonomy

Wise Professionals AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor om vår behandling eller önskar komma i kontakt med oss för att utöva dina rättigheter hittar du våra kontaktuppgifter nedan:


Wise Professionals AB
Linnégatan 87
Box 22109
104 22 Stockholm
08- 505 128 31
info@wise.se

Läs gärna igenom vår fullständiga integritetspolicy,