Att arbeta som interimkonsult

Eqonomy hjälper dig att snabbt få in en kvalificerad person som kan driva förändring och växla upp takten när din verksamhet behöver.

Vad är en interimkonsult?

En interimskonsult tas in när du tillfälligt behöver en chef eller specialist för att fylla en vakans eller tillgodose ett behov. De vanligaste skälen till att företag tar in en interimskonsult är att de behöver en “stand in” tills de hunnit rekrytera en ny medarbetare till en chefs- eller specialistroll. Flera företag använder också interimskonsulter för att få extra kraft att driva vissa projekt eller då det finns ett tillfälligt behov av en särskild kompetens. En interimskonsult är en kostnadseffektivt och flexibelt lösning som kräver minimalt av den ordinarie organisationen.

Interimkonsult chef

En interim chef är van att snabbt sätta sig in i verksamheten och tar operativt ansvar från dag ett. Personen kan driva igenom strategiskt viktiga förändringar, stabilisera en orolig organisation eller bygga upp ett helt nytt team. Ditt behov styr uppdraget. Vårt och interimskonsultens absoluta fokus är att hjälpa dig i dina utmaningar på bästa möjliga sätt. Våra interimskonsulter är kvalificerade ledare med dokumenterad erfarenhet och en instinktiv förmåga att kunna se vad som ska göras.

Interimkonsult specialist

Att ta in en effektiv specialist är en bra lösning när du vill göra stor skillnad på kort tid. Det kan handla om att stärka upp ett team, leda ett nischat projekt eller att på kort varsel ersätta en nyckelperson i verksamheten. Våra interimskonsulter har dokumenterad erfarenhet från tidigare uppdrag vilket gör att de är vana att snabbt sätta sig in i nya verksamheter. Det brukar också vara väldigt uppskattat att få nya ögon från någon som vet hur andra företag arbetar. Många gånger öppnar det upp för nya infallsvinklar på utveckling och förbättringar för hela verksamheten.

Konsultportal

Välkommen till Wise Professionals konsultportal – en mötesplats för dig som arbetar på uppdrag hos någon av våra kunder. För att logga in använder du de uppgifter du fått från din Konsultchef.

Logga in i konsultportalen