Ska vi göra slut nu?

Visste du att under ett år funderar 1.8 miljoner anställda i Sverige på att byta arbetsplats? 1.1 miljoner av alla dessa gör slag i saken och faktiskt gör det. Detta enligt siffror från Trygghetsrådet. Enligt psykologen Filippa Johansson på företaget Cubiks sker ett arbetsbyte oftare under perioder som innehåller naturliga avbrott, tillexempel runt jul, under sommarsemestern eller under en föräldraledighet.

Efter nära sex år på min första arbetsplats stod jag inför en ny utmaning i mitt arbetsliv. Företaget jag en gång hade tagit anställning på hade vuxit till ett internationellt gasellbolag med över 100 personer och kontor i flera länder. De första åren som anställd i bolaget kan bäst beskrivas som en förälskelse till en företagskultur, produkt och mina kollegor. Jag kände kort och gott en stark ”work passion”.

Ett tillstånd som enligt Filippa Johansson definieras som ”en persons ihållande, positiva och meningsbaserade välbefinnande med ursprung i upprepade kognitiva och affektiva värderingar av arbets- och organisationssituationer, som resulterar i konstruktiva avsikter och beteenden i arbetet”

Okej jag vet, det där lät lite väl akademiskt. Här är en enklare beskrivning. Kortfattat kan man säga att en förälskelse i arbetet eller i ett företag består av positiva tankar, känslor och beteenden gentemot organisationen och sina arbetsuppgifter.

I mitt fall kände jag att allt var över och jag stod inför det faktum att jag skulle lämna bolaget. Jag kände en bitterljuv känsla när jag efter 5,5 år var på väg att gå vidare i mitt arbetsliv. Bolaget hade växt kraftigt och därmed även förändrats. Likaväl som jag inte trivdes längre, hade jag kvar en stor del av mitt hjärta i en organisation och tid som inte längre fanns.

Jag förstod intellektuellt att jag behövde lämna bolaget. Både för mig personligen men framförallt professionellt. Men ändå tvekade jag, varför gjorde jag det egentligen? Filippa Johansson förklarar det på följande sätt.

Johansson fortsätter:

För mig var det precis det som hände, men reflektionerna dröjde tills jag hade lämnat min anställning. Och frågan som uppstod då var, ”Varför hade jag inte lämnat företaget tidigare?”

Och frågan är om det finns en given livscykel för ett företags anställda?

När är det då dags att lämna sin arbetsplats?

Vanligaste orsakerna till jobbyte är självutveckling och missnöje med lön och chef. Forskningen visar att en av de bästa prediktionerna till att en individ kommer att byta arbete är graden av nöjdhet med arbetet. Forskning har påvisat att sättet vi tänker kring vårt arbete och möjligheten till jobbyte är cyklist. När så kallade ”hot” mot vår identitet uppstår i arbetet måste vi hantera dessa. När vi framgångsrikt gjort det får vi återigen arbetsro tills ett nytt hot uppstår. Försämras vår förmåga, vilja eller förutsättningar att hantera dessa hot kommer de troligtvis kulminera i ett frivilligt jobbyte. Dessa cykler kan komma och gå i år innan vi beslutar oss för att lämna eller stanna i ett arbete. Lämnar vi ett arbete är det med stor sannolikhet för att vi ser större potential någon annanstans.

Sommaren nalkas och kanske är det så att du just nu går i tankarna att byta arbetsplats. Kanske har din kärlek avtagit, kanske behöver du ta nästa steg för att komma vidare i din karriär?

Filippa Johansson skickar med följande råd:

Dela

Rekommenderade blogginlägg