Rekrytering av redovisningsekonom till Sveriges Författarförbund

Går det att hitta en strukturerad ekonom som trivs i en kreativ författarmiljö? Vad blir viktigt att fokusera på i en rekrytering av redovisningsekonom när en lång önskelista möter en snäv tidsplan? Det var frågeställningar som EQonomy och Sveriges Författarförbund arbetade med i jakten på en ny medarbetare till ekonomiavdelningen.

Bred profil med både kompetens och personlighet

Sveriges författarförbund är en ideell organisation, verksam i en kreativ och kulturellt utmanande miljö. På förbundet arbetar man med ekonomiska, juridiska och sociala frågor som rör det litterära yrkesutövandet. EQonomy kom i kontakt med dem första gången när en av kollegorna på ekonomiavdelningen precis hade sagt upp sig, berättar Åsa Schramm ansvarig Rekryteringskonsult. Nu hade vi uppsägningsperioden på oss att börja leta efter en ny person som kunde axla rollen.

Det här uppdraget var både spännande och utmanande på samma gång, berättar Åsa vidare. Personen vi sökte var en alltigenom traditionell ekonom som skulle ha ett helhetsansvar för ekonomiarbetet. Samtidigt skulle den nya kollegan utgöra ett stöd för organisationen med löpande rapportering och analys. Sveriges Författarförbund efterfrågade en person som skulle trivas i ett kreativt klimat med förmågan att överblicka hela verksamheten.

Målgruppsanpassade annonser och search

I just den här rekryteringen valde vi att lägga mycket tid på kravprofilen, berättar Åsa vidare. Vi ville ha en så bra förståelse som möjligt för hur vi skulle gå vidare med annonsutformning, kanalval och i ett senare skede val av tester för personbedömning.

Tack vare att vi redan tidigt i processen identifierade vad som var skallkrav och vad som var mera nice-to-have kunde vi målgruppsanpassa annonsen, lägga extra tid på search och verkligen leta efter kandidater i nischade forum. Det gjorde att vi sakta men säkert kunde tratta ner de sökande till ett fåtal men rätt kandidater – med en bra mix av personlighet och kompetens.

Taggar

EQonomy hade stor förståelse för vår organisation och för våra specifika behov och förutsättningar. Vi är mycket nöjda med rekryteringen.

Louise Hedberg, Förbundsdirektör

Några andra av våra case